Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS publicerar förslag till modifierat koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

4 november 2020


PTS och Danish Energy Agency har enats om ett temporärt koordineringsavtal för frekvensbandet 3400-3800 MHz fram till och med 31 december 2020.

4 november 2020


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

3 november 2020


PTS inriktning är att genomföra en samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-banden genom att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs

29 oktober 2020


20 oktober 2020


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att uppfylla regeringens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

1 oktober 2020


30 september 2020


Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

24 september 2020


PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020


PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


PTS individundersökning om användning av internet och telefoni i Sverige 2019.

28 augusti 2020


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

24 augusti 2020


PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


Samråd av PTS överväganden om att ändra tillståndsvillkoren i 3,5 GHz bandet.

15 juli 2020


Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020