Dokument

Senast publicerade dokument.


5 mars 2019


28 februari 2019


25 februari 2019


22 februari 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


13 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Torptäppan är en samfällighetsförening som ville ansluta sina medlemmar i ett fibernät som skulle ägas av föreningen. För att kunna göra detta begärde Torptäppan tillträde till den kanalisation som Skanova AB ägde och som fanns på Torptäppans område.

30 januari 2019


15 januari 2019


2 januari 2019


21 december 2018


21 december 2018


20 december 2018