Dokument

Senast publicerade dokument.


23 mars 2021


23 mars 2021


22 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn.

19 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn.

19 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn.

19 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn.

19 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn.

19 mars 2021


19 mars 2021


19 mars 2021


Beslut om avskrivning av tillsyn med anledning av driftstörning i den betrodda tjänsten som CGI Sverige AB tillhandahåller.

12 mars 2021


Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa upp hur länsstyrelserna verkar för att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås. Denna sammanställning beskriver hur länsstyrelserna arbetat i länen utifrån sitt uppdrag under år 2020.

10 mars 2021


3 mars 2021


2 mars 2021


26 februari 2021


PTS har tagit fram förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 juli 2021.

25 februari 2021


Beslutade den 19 februari 2021.

24 februari 2021


24 februari 2021


Totalförsvars- och planeringsarbete inom områdena post och elektronisk kommunikation under 2020.

23 februari 2021


19 februari 2021