Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS genomför samråd med EU-kommissionen avseende marknad 3a och 3b.

8 november 2019


7 november 2019


22 oktober 2019


PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågick till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019


16 oktober 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

11 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019


3 oktober 2019


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens och EU-kommissionens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

2 oktober 2019


Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


Enligt PTS regleringsbrev ska myndigheten följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd. Detta är en uppdatering av den sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad som PTS redovisade till Näringsdepartementet (Infrastrukturdepartementet) i mars 2019. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

1 oktober 2019


PTS har undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

30 september 2019


25 september 2019


24 september 2019


19 september 2019


Besvara samrådet senast den 1 oktober 2019.

17 september 2019


17 september 2019


PTS har tagit fram förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik. Remisstiden pågår till och med den 15 oktober 2019.

16 september 2019


10 september 2019