Guider för att guida andra

Här är tips och stöd för dig som vill hjälpa andra att använda video- och fjärrstyrningstjänster.

Till Digitalhjälpens startsida

Så vägleder du tillsammans med äldre

Den här vägledningen bör ses som ett komplement till guiderna om fjärrstyrning och videosamtal, och hjälper dig hur du kan bistå med stöd för att den äldre ska förstå och vilja använda nya tjänster.Utgå från den äldres intressen och behov

Vi känner oss ofta tveksamma till nya saker och kan ha svårt att se vilket värde de skulle ge oss. Genom att utgå från den äldres intressen och behov gör du det möjligt för den äldre att se hur exempelvis videosamtal skulle kunna vara användbart utifrån just den personens perspektiv. Kanske har den äldre barn eller barnbarn som personen skulle kunna ringa videosamtal till? Eller en släkting som den inte haft möjlighet att träffa på länge? Kanske skulle den äldre ha nytta av att kunna besöka sin läkare digitalt? Genom att lyfta fram konkreta exempel kan du uppmuntra den äldre att våga prova.Ta hänsyn till den äldres vilja och integritet

Liksom i andra situationer när du möter äldre behöver du ta hänsyn till den äldres vilja och integritet. Videosamtal kan bidra till social stimulans och en ökad känsla av delaktighet hos den äldre, men det passar inte alla. Genom fjärrstyrning kan den äldre få stöd att komma igång med att använda digitala tjänster och hjälp att lösa problem som uppstår på vägen, men inte heller fjärrstyrning är lämpligt för alla.

Viljan och beslutet att prova videosamtal och fjärrstyrning måste alltid komma från den äldre själv. När du stöttar en äldre person att använda videosamtal eller fjärrstyrning bör du inte ta del av lösenord eller andra personliga uppgifter. Det är viktigt att hitta en balans där du fungerar som ett stöd för den äldre, utan att ta över.Vi lär på olika sätt

Människor tar till sig ny kunskap på olika sätt. En del lär sig genom att prova och experimentera. Andra vill observera och reflektera innan de försöker själva. För att kunna stötta den äldre på bästa sätt behöver du vara lyhörd inför personens inlärnings-stil och anpassa ditt tillvägagångssätt därefter.

I Internetstiftelsens internetguide ges exempel på vad som kännetecknar en god lärandemiljö. Här har vi sammanfattat några viktiga punkter som en god lärmiljö präglas av:

  • bekräftelse
  • trygghet
  • tålamod
  • en tillåtande atmosfär
  • att lärandet får ta tid
  • att den äldres önskemål sätts i centrum
  • att den äldre upplever det som lärs ut som värdefullt
  • ömsesidig respekt och tillit mellan den vägledande personen och den äldre
  • att den vägledande personen möter den äldre där hen befinner sig kunskapsmässigt
Vägledning fjärrstyrningstjänster stödpersoner Vägledning videotjänster stödpersoner

Tips för vidare läsning

Folkhälsomyndigheten

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer – ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån praktik, statistik, juridik och etik. (2018).

Digital teknik för socialt deltagande bland äldre personer

Internetstiftelsen

Internetguide #44 – Introduktion till internet för äldre. (2017).

Introduktion till internet för äldre