Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Digitalhjälpen är en webbplats med vägledning och tips som ska underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster.

PTS har uppdraget att öka den digitala delaktigheten i samhället. Mellan april 2020 och mars 2021 hade vi ett särskilt regeringsuppdrag, som en följd av pågående coronapandemi. Uppdraget syftade till att genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

 

En av insatserna som vi genomförde är Digitalhjälpen, som lanserades i december 2020. PTS fortsätter att driva Digitalhjälpen även efter avslutat regeringsuppdrag.

 

Det här är Digitalhjälpen

Digitalhjälpen ska underlätta för digitala nybörjare att ta ett första steg och komma igång med digitala tjänster samt att få koll på var det finns mer hjälp och information att få. Digitalhjälpen består av följande:

  • Webbplatsen digitalhjalpen.se med information, stöd och tips.
  • Steg-för-steg-guider och instruktionsfilmer för olika digitala tjänster, pts.se/digitalstart.
  • Särskilt stödmaterial för personal inom vård och omsorg eller personer som arbetar med att stötta digitala nybörjare.
  • Samarbeten och aktiviteter för att sprida information om det stöd som finns för digitala nybörjare.

 

Digitalhjälpen i snabbformat på sex språk

Digitalhjälpen finns även som informationsbroschyr som du kan ladda ner från vår webbplats eller beställa i tryckt format. Broschyren innehåller kom-igång-tips för den som har liten eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster.

 

Broschyren finns just nu på följande språk: svenska, engelska, finska, somaliska, arabiska och teckenspråk.

 

Ladda ner eller beställ informationsbroschyr

Här kan ladda ner Digitalhjälpens broschyr ”Känner du igen dig?” som PDF eller beställa den i tryckt format.

 

Bakgrund till regeringsuppdraget

Under 2020 drabbades Sverige och världen av coronapandemin, som särskilt har påverkat den äldre befolkningen. Personer över 70 år tillhör riskgruppen och ombads isolera sig i större utsträckning än övriga befolkningen. Med fysisk isolering kommer ofta även social isolering och svårigheter att sköta dagliga ärenden.

 

Vi vet sedan tidigare att äldre har ett större digitalt utanförskap än övriga befolkningen. Under corona-pandemin blev den situationen allt mer tydlig. Men med tydligare behov kommer också möjligheter att påverka i positiv riktning.

 

Slutrapport för regeringsuppdraget

Ta del av slutrapporten ”Så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre | PTS”.

Tre vägar till hjälp

Tips på digitala tjänster

Tips på digitala tjänster

Umgås, beställa mat och betala räkningar. Det är mycket du kan göra digitalt. Här hittar du tips på tjänster som gör vardagen lättare.

Tips på digitala tjänster
Utveckla din digitala kompetens

Utveckla din digitala kompetens

Här hittar du kurser, material och annat inspirerande innehåll som stärker din digitala kompetens, och hjälper dig att utforska dina möjligheter.

Utveckla din digitala kompetens
Guider för digitala tjänster

Guider för digitala tjänster

Här hittar du praktiska steg-för-steg-guider som förklarar hur du ringer videosamtal samt hur du får hjälp med datorn på distans.

Guider för digitala tjänster
Senast uppdaterad: 3 december 2020