Under 2020 drabbades Sverige och världen av coronapandemin, som särskilt har påverkat den äldre befolkningen. Personer över 70 år tillhör riskgruppen och ombads isolera sig i större utsträckning än övriga befolkningen. Med fysisk isolering kommer ofta även social isolering och svårigheter att sköta dagliga ärenden.

Med anledning av den rådande situationen och den isolering äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

Vi vet sedan tidigare att äldre har ett större digitalt utanförskap än övriga befolkningen. Under pågående pandemi har den situationen blivit allt mer tydlig. Men med tydligare behov kommer också möjligheter att påverka i positiv riktning.

PTS specifika regeringsuppdrag pågår fram till mars 2021 och många insatser pågår. Flera av dem knyter även an till myndighetens större och löpande uppdrag med att öka den digitala delaktigheten. En sådan insats är Digitalhjälpen.

Digitalhjälpen har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget för att bidra till att bryta den sociala isoleringen, framför allt för äldre, i nuvarande situation med coronapandemin. Men även efter avslutat uppdrag kommer Digitalhjälpen finnas kvar och drivas vidare inom PTS löpande uppdrag.

För mer information om PTS uppdrag och arbete med digital delaktighet, kontakta:

digitalhjalpen@pts.se

Tre vägar till hjälp

Tips på digitala tjänster

Umgås, beställa mat och betala räkningar. Det är mycket du kan göra digitalt. Här hittar du tips på tjänster som gör vardagen lättare.

Tips på digitala tjänster

Utveckla din digitala kompetens

Här hittar du kurser, material och annat inspirerande innehåll som stärker din digitala kompetens, och hjälper dig att utforska dina möjligheter.

Utveckla din digitala kompetens

Guider för digitala tjänster

Här hittar du praktiska steg-för-steg-guider som förklarar hur du ringer videosamtal samt hur du får hjälp med datorn på distans.

Guider för digitala tjänster