PTS samarbete med Digitalidag 15 oktober 2021

Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) är stolta och glada över att göra viktiga insatser kopplat till initiativet Digitalidag den 15 oktober.

Vi är många som gör många insatser för det viktiga syftet med initiativet Digitalidag:

"Inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen."

På PTS bidrar vi med stöd och material som kan användas både inför och på själva dagen.

Material och information

Informationsbroschyr i pappersformat som kan beställas gratis för att dela ut

Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster.

Broschyren i pappersformat beställs av arrangörerna av Digital idag i samband med övrigt eventmaterial men här finns länkar till broschyren i pdf-format:

Svensk broschyr: Digitalhjälpens broschyr "Känner du igen dig?"

Engelsk broschyr: Digitalhjälpen brochure "Do you feel the same?"

Steg-för-steg-guider och vägledningar till digitala nybörjare – både digitalt format och för utskrift

På vår webbplats Digitalhjälpen finns guider i olika format med vägledning steg-för-steg hur man kommer igång med några digitala tjänster, som till exempel:

På en särskild sida har vi samlat fler guider i pdf-format som kan skrivas ut för de som vill läsa på papper och i lugn och ro:

pts.se/digitalstart 

Tips om tjänster, stöd och information för digitala nybörjare

Vi har samlat kort information, tips och länkar just för digitala nybörjare på vår webbplats Digitalhjälpen, som till exempel:

Utbildning och stöd

För alla som ska informera och svara på frågor runt om i landet den 15 oktober så erbjuder vi utbildning och stödunderlag.

Utbildning i digitalt format erbjuds av PTS och Digitalidag

PTS och Digitalidag erbjuder en gratis utbildning för alla som ska medverka den 15 oktober genom att dela ut information och svara på frågor. Utbildningen sker via Zoom och består av 1 timme utbildning och 30 minuter frågestund.

Samma utbildning ges vid två tillfällen; 8 och 15 september. Anmälan till utbildningen hanteras av Digitalidag som kommer att skicka ut inbjudningar till utbildningen.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • tips och råd hur de kan bemöta personer som har låg eller ingen digital vana
  • svar på vanliga frågor de kan få under dagen
  • information om stödet Digitalhjälpen
  • tips och råd hur de kan bemöta personer som har låg eller ingen digital vana
  • visa en informationsdatabas med kontaktuppgifter till bibliotek, kommuner och andra hjälpinstanser för de medborgare som inte använder internet och mejl

Stödmaterial inför och på själva dagen

I samband med utbildningstillfällena kommer vi lägga upp utbildningsmaterial och stödinformation här på webbplatsen. Till exempel en inspelning med utbildningen, en lista på vanliga frågor och svar och länkar till relevant material och mer information.

Här kommer även informationsdatabasen finnas, för de som vill hjälpa till att kolla upp nummer och information om lokalt stöd just där de bor.

Ring Digitalidag – telefonservice för en dag

En särskild insats som görs av Digitalidag och PTS gemensamt är att erbjuda telefonservice för en dag, det vill säga 15 oktober. Den dagen kan vem som helst vända sig till ett särskilt telefonnummer där de får svar på enkla frågor och vägledning i hur de kan komma igång med digitala tjänster.

Den här insatsen kommer sedan utvärderas och erfarenheterna samlas in. PTS ser det som en viktig källa till att utforska behovet och potentiell utformning av stöd för de som är i digitalt utanförskap och har begränsade kanaler att få information och hjälp.

Kontaktuppgifter

PTS och Digitalhjälpen:

digitalhjalpen@pts.se

 

Digitalidag:
info@digitalidag.org