PTS samarbete med Digitalidag

Post- och telestyrelsen (PTS) stöttar olika initiativ och aktiviteter som bidrar till ökad digital delaktighet och inkludering. Samarbetet med Digitalidag är ett exempel.

Vi tror på samverkan, dialog och användarperspektiv i vårt arbete för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. 

PTS samarbetar därför bland annat med Digitalidag, en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 2022 genomförs Digitalidag den 14 oktober 2022. 

På PTS bidrar vi med stöd och material som kan användas både inför och på själva dagen. Tillsammans kan vi inspirera och stötta andra till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Utbildning Digital coach

PTS och Digitalidag har tillsammans tagit fram en utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt. I kursen går vi igenom grundläggande steg, bland annat hur du kan göra för att motivera någon att börja använda digitala tjänster. Utbildningen tar cirka 30-60 minuter.

Öppettider för Ring Digitalidag

  • Måndag-fredag kl. 10.00-13.00.
  • Den 14 oktober är telefontjänsten öppen kl. 9.00-16.00.


Ring Digitalidag är ett pilotprojekt med syftet att undersöka hur olika samhällsaktörer kan samverka för att på bäst sätt kunna erbjuda stöd för alla som vill komma igång digitalt. PTS ser projektet som en viktig källa till att utforska behovet och potentiell utformning av stöd för de som är i digitalt utanförskap och har begränsade kanaler att få information och hjälp.

Informationsbroschyr ”Känner du igen dig”

Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster.

Broschyren i pappersformat delas ut på flera platser runt om i hela landet den 14 oktober. Den finns på nio olika språk och kan laddas ner som pdf.

Stödmaterial inför och på själva dagen

På PTS webbplats Digitalhjälpen finns guider i olika format med vägledning steg-för-steg hur man kommer igång med några digitala tjänster, som till exempel:

Tips om tjänster, stöd och information för digitala nybörjare

Vi har samlat kort information, tips och länkar just för digitala nybörjare på vår webbplats Digitalhjälpen, som till exempel:

På en särskild sida har vi samlat fler guider i pdf-format som kan skrivas ut för de som vill läsa på papper och i lugn och ro:

pts.se/digitalstart 

Kontaktuppgifter

PTS och Digitalhjälpen:

digitalhjalpen@pts.se

Digitalidag:
info@digitalidag.org