Statistiklänkar

PTS statistikportal

PTS statistikportal hittar du data från rapporterna Svensk telemarknad, Individundersökningen, Prisrapporten och Bredbandskartläggningen.

Nationell statistik

Statistik på Statistiska Centralbyråns webbplats:

Internationell statistik