Pågående datainsamlingar

arrow Svensk telekommarknad 2018

Insamlingsperiod: Enkät under januari–mars 2019.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad 2018" som publiceras andra kvartalet 2019.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.

arrow Paketförordningen

Företag som omfattas av paketförordningen ska senast den 30 juni rapportera in information om sin paketverksamhet till PTS via e-tjänsten Paketförordningen.

Innan e-tjänsten kan användas behöver företag anmäla sig till e-tjänsten genom den blankett som PTS tagit fram. 

Uppgifterna som ska skickas in handlar bl.a. om paketvolymer, omsättning och underleverantörer under 2018.