Pågående datainsamlingar

arrow Datainsamling för SMP-analys , marknad 3a/3b

Insamlingsperiod

Begäran om information från nätägare och kommunikationsoperatörer skickades ut via e-post den 22 oktober 2020. Sista svarsdatum är den 20 november 2020.

Begäran om information från tjänsteleverantörer skickades ut via e-post den 11 november 2020. Sista svarsdatum är den 11 december 2020.

Syfte och omfattning

PTS genomför enligt lagen om elektronisk kommunikation marknadsanalyser för att besluta om eventuell förhandsreglering av aktörer med betydande marknadsinflytande (SMP). Insamlingen syftar till att ge PTS underlag för analys beträffande marknaderna för lokalt och centralt tillträde i grossistledet till fibernät (marknaderna 3a/3b).

Insamlingen omfattar detaljerad försäljningsdata för svartfiber, kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster. Begäran om information har skickats till alla ägare av fiberaccessnät och alla aktörer som bedriver verksamhet som kommunikationsoperatör samt ett urval av tjänsteleverantörer.

Publicering av resultat

Insamlade uppgifter kommer att utgöra underlag i PTS marknadsanalys, vilken i sin tur utgör underlag för kommande beslut om eventuell förhandsreglering. Insamlade uppgifter kommer inte publiceras på individuell nivå eller på annat sätt som gör det möjligt att identifiera enskilda aktörers försäljning.

Kontaktperson

Emma Nörler Trautmann, e-post: marknadsreglering@pts.se, tfn 08-644 55 75,

arrow PTS Bredbandskartläggning 2020

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i slutet av september 2020.

Begäran avser situationen 1:a oktober 2020. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020” som publiceras under mars 2021.

Kontaktperson

Jens Ingman (telefon: 08-678 58 82)

Övrigt

Post- och Telestyrelsen genomför insamlingen för begäran genom företaget Action Dialog Partner AB (orgnr: 556619-9740).

arrow Svensk telekommarknad första halvåret 2020

Insamlingsperiod:

Enkät under juli – september 2020.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad första halvåret 2020" som publiceras fjärde kvartalet 2020.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Enkät om ersättningslösningar och kopparnätsavvecklingen

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i oktober.

Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i utskicket.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ” Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen 2020” som publiceras under mars 2020.

Kontaktpersoner

Lissy Lundgren, telefon: 08-678 58 63 (alt. Ann-Sofie Fahlgren, telefon: 08-678 55 57).

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.