Kommande datainsamlingar

Här publicerar vi information om kommande insamlingar av PTS.

arrow Datainsamling angående slutkundspriser och gruppavtal.

Insamlingsperiod

Begäran om information skickas ut via e-post i november 2020.

Syfte och omfattning

PTS genomför enligt lagen om elektronisk kommunikation marknadsanalyser för att besluta om eventuell förhandsreglering av aktörer med betydande marknadsinflytande (SMP). Insamlingen syftar till att ge PTS underlag för analys beträffande marknaderna för lokalt och centralt tillträde i slutkundsledet till fibernät (marknaderna 3a/3b).

Insamlingen omfattar detaljerad prisinformation på slutkundsnivå inklusive gruppavtal. Begäran om information skickas till tjänsteleverantörer.