Kommande datainsamlingar

Information om kommande insamlingar av PTS.

Svensk telekommarknad 2018

Insamlingsperiod

Enkät under januari – mars 2019.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”Svensk telekommarknad 2018” som publiceras andra kvartalet 2019. Trafikanalys kommer att använda uppgifterna till rapporten Televerksamhet  publiceras i juni 2019 (preliminärt). SCB kommer att använda uppgifterna som underlag för beräkningar till Nationalräkenskaperna.

Kontaktperson

Karin Fransén: e-post: e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81