Kommande datainsamlingar

Här publicerar vi information om kommande insamlingar av PTS.


arrow PTS bredbandskartläggning 2020

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i slutet av september 2020.

Begäran avser situationen 1:a oktober 2020. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Nytt

Nytt i årets enkät är att PTS kommer att samla in adressuppgifter där efteranslutning till slutkund erbjuds. Liksom förra året kommer PTS också samla in data över områden där det finns beslutade planer på att bygga ut fibernät inom en treårsperiod. Insamlingen av kartdata över befintliga områden med fibernät kommer dock sannolikt att utgå i årets begäran.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020” som publiceras under mars 2021.

Kontaktperson

Jens Ingman (telefon: 08-678 58 82)