Frågor och svar för operatörer

Från den 1 januari 2007 har alla abonnenter rätt att få sin telefonräkning specificerad enligt PTS föreskrift om vilka uppgifter en telefonräkning ska innehålla.

Skyldigheten att ha specificerade telefonräkningar finns i lagen om elektronisk kommunikation och gäller alla som erbjuder en allmänt tillgänglig telefonitjänst. PTS har genom en föreskrift förtydligat på vilket sätt räkningar måste specificeras. Det är viktigt att telefonräkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att abonnenter har lätt kan kontrollera sina telefonikostnader.

Nedan har vi samlat frågor och svar om reglerna.

arrow Vilka uppgifter måste våra räkningar innehålla?

Nedan finns en sammanställning över vilka uppgifter en specificerad telefonräkning som minst måste innehålla per den 1 januari 2007. Observera att abonnenterna alltid har rätt att begära en ospecificerad räkning om de önskar.

Minimikrav på specificerad telefonräkning

BenämningKommentar och exempel

Samtalsslag

Samtalsslag ska anges enligt tjänsteleverantörens egen prislista för debiterade samtal. För samtal ringda eller mottagna i utlandet behöver endast land och operatör anges.

Exempel:
Nationella samtal dagtid
Nationella samtal kvällstid
Obegränsat antal samtal under en tidsperiod samtal till mobiltelefon
Betalsamtal
SMS
Lyssna av röstbrevlåda
Videosamtal
Vodafone, UK
O2, Spain

Antal samtal

Antal samtal eller enheter ska anges för varje samtalsslag i de fall prislistan anger pris per samtal eller enhet.

Exempel:
Nationella samtal - 123 stycken
Obegränsat antal samtal en månad 70 kr inkl moms.

Observera att i det fall man erbjuder obegränsat antal samtal under en tidsperiod, men tar ut en öppningsavgift per samtal, ska antal samtal anges.

Kostnad per enhet

Kostnad per enhet ska anges för varje samtalsslag. Enheten kan vara minutkostnad om samtalen mäts i tid, kostnad per Mbyte om det avser datamängd eller pris per styck om det avser SMS.

Exempel:
0,09 kronor per minut
10 kronor per MB
1,25 kr per styck
”Ring-så-mycket-du-vill” 70 kr/månad

Total samtalstid

Total samtalstid ska anges för varje samtalsslag i de fall prislistan anger pris för samtalstid. Om samtalen mäts i mängd ska det istället vara total mängd.

Exempel:
2 timmar 45 minuter 23 sekunder
hh:mm:ss 2:45:23
1,56 MB

Totalkostnad

Totalkostnad ska anges för varje samtalsslag. Det ska framgå om kostnaden är inklusive eller exklusive mervärdesskatt. Det ska även framgå om kostnaden är inklusive eller exklusive öppningsavgift.

Exempel:
14,85 kr inkl moms.

Kostnaden inkluderar öppningsavgift.

Öppningsavgift tillkommer.

Mervärdesskatt (moms)

Mervärdesskatt ska anges i kronor som den totala mervärdesskatten eller per samtalsslag.

Exempel:
Moms tillkommer med 78,45 kr.
Moms ingår med 78,45 kr.

Öppningsavgift

Öppningsavgift ska särredovisas och anges antingen som totalsumman för alla öppningsavgifter under räkningsperioden (inklusive eller exklusive mervärdesskatt) eller antal samtal där öppningsavgift debiteras och öppningsavgift per styck.

Exempel:
Öppningsavgift totalt 49,20 kr inkl moms. Totalt 123 samtal. Öppningsavgift 0,40 kr/st inkl moms.

Vidarefakturerade samtal

För samtal, t.ex. betalteletjänster, som abonnenten inte kan reklamera hos fakturerande operatör, ska kontaktuppgifter till den som levererar betalteletjänsten anges i anslutning till samtalsspecifikationen. Kontaktuppgifterna ska åtminstone bestå av företagets namn samt telefonnummer och/eller e-postadress till kundtjänst.

Exempel:
Betalsamtaltjänster från Yabbadabadoo 340,00 kr

Yabbadabadoo, kundtjänst tel 08-xxx xx xx

Fasta återkommande avgifter

Fasta återkommande avgifter såsom abonnemangsavgift och avgift för röstbrevlåda och andra tilläggstjänster ska anges på den specificerade räkningen.

Exempel:
Talsvar 25,00 kr/månad

Engångsavgifter

Engångsavgifter såsom anslutningsavgift ska anges.

Exempel:
Anslutningsavgift 395,00 kr

Räkningsperiod

Räkningens period ska anges med både start och slutdatum. I de fall vissa poster avser annan period ska det framgå (t ex att samtal avser föregående kvartal och abonnemangsavgift avser kommande kvartal).

Exempel:
Räkningen avser perioden 1/1 – 31/3 2006.

Debiteringsintervall

Debiteringsintervall ska anges om tjänsteleverantören tillämpar annat debiteringsintervall än 1 sekund eller 1 kilobyte.

Exempel:
Debitering sker per påbörjad 10 sekunders period.

arrow Räknas samtal inom det egna nätet som avgiftsfria samtal som inte behöver specificeras på räkningen?

Avgiftsfria samtal till Bris, kvinnojour eller liknande, får inte specificeras. Detta är som skydd för att någon ska kunna ringa dessa nummer utan att den som betalar telefonräkningen får veta detta.

Vid mobilsamtal ringda eller mottagna i utlandet behöver endast kostnad, land och operatör anges. I övrigt ska alla samtalsslag specificeras enligt PTS regler.

arrow Får vi fortsätta ta ut fakturaavgift när vi skickar ut våra räkningar?

Reglerna innebär inte något hinder för att ta ut fakturaavgift. Däremot får en högre fakturaavgift inte tas ut av de abonnenter som väljer att ha en specificerad telefonräkning enligt PTS regler jämfört med de abonnenter som inte vill ha det.

arrow Kan vi fortsätta skicka ut elektroniska fakturor, till exempel via e-post eller en webbtjänst?

Det går bra att skicka ut elektroniska fakturor om ni kommit överens med en abonnent om detta. Det är dock inte möjligt att skicka ut elektroniska fakturor om abonnenten inte kan tillgodgöra sig specifikationen i annan form än papper, till exempel om abonnenten inte har dator. Fakturaavgiften för en pappersfaktura får inte heller vara högre för en specificerad telefonräkning än för en ospecificerad telefonräkning.

arrow Hur kan vi skicka ut räkningen till funktionshindrade som inte kan läsa en telefonräkning i pappersformat?

En person med funktionshinder har rätt att begära att få sin specificerade telefonräkning i PDF-format. Formatet är tillgängligt för dem som använder vanliga skärmläsare. Räkningen ska skickas till abonnenten via e-post eller via e-faktura. Det ska inte kosta något extra för att få den specificerade telefonräkningen på detta sätt.

Vissa telebolag underlättar redan idag för funktionshindrade genom kundtjänsten läser upp telefonräkningen för den som önskar vilket PTS ser positivt på. Det finns även möjlighet att distribuera fakturor i formatet DAISY (Digitalt Anpassat InformationsSystem) eller punktskrift (Braille) om ni vill erbjuda ytterligare format för funktionshindrade.

arrow När det är vidarebefordrade samtal på räkningen så måste kontaktuppgifter till företaget som säljer tjänsten vara med. Varför - dessa uppgifter kan vara svåra att ta fram?

Kontaktuppgifter till säljande företag vid vidarefakturerade samtal, som abonnenten inte kan reklamera hos er, ska anges på räkningen med namn och telefonnummer och/eller e-postadress. Bakgrunden till detta är att de kontaktuppgifter som är svåra att få fram för en operatör troligtvis är ännu svårare att få fram för en enskild abonnent som vill lämna en reklamation på en tjänst.

arrow Gäller kravet på specificerade räkningar alla operatörer?

Det gäller alla som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster enligt lagen om elektronisk kommunikation.

arrow Vad gäller angående elektronisk räkning?

Det går bra att komma överens med kunderna om elektronisk räkning. Dock ska en kund som vill ha en specificerad räkning i pappersformat alltid kunna få detta.