Tidigare/gällande reglering

Gällande reglering på grossistnivå, och tidigare reglering på slutkundsnivå.

PTS avreglerar marknaden för högkvalitativt tillträde

PTS fattade den 20 februari 2017 beslut om att marknaden för högkvalitativt tillträde inte längre ska regleras

Läs mer om PTS beslut.

Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossisledet

PTS fattade den 10 juni 2013 beslut på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet. Beslutet ersatte tidigare beslut från 2005:

Trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossisledet

PTS fastställde den 10 mars 2006 den nationella marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet såsom en relevant marknad.

PTS fann att ingen operatör har betydande inflytande på den relevanta marknaden.

Minimiutbudet av hyrda förbindelser

Regleringen på marknaden för minimiutbudet av hyrda förbindelser upphävdes i och med PTS beslut 2010–12–09. Detta beslut ersatte tidigare beslut från 2004: