Tidigare reglering

Nedanstående beslut har ersatts av PTS beslut 2013-10-24.

2009

2004  

Kalkylarbete

PTS har tillsammans med operatörer tagit fram en kalkylmodell, en s.k hybridmodell, som används vid beräkning av kostnadsorienterad ersättning för samtrafik i det fasta nätet samt tillgång till accessnät (LLUB). Hybridmodellen tillsammans med en prismetod används när myndigheten bedömer om de priser TeliaSonera tillämpar för samtrafik och LLUB, inklusive samlokaliseringsprodukter, möter kravet på kostnadsorientering.
Läs mer om PTS kalkylarbete i fasta nät