PTS säkerhetsforum

Nya krav på säkerhet i en osäker värld är temat för PTS första säkerhetsforum den 10 april 2019. (Obs fullbokat)

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen. Vi informerar och för dialog i aktuella frågor inom säkerhet och totalförsvar. Vi belyser frågor ur nationellt och internationellt perspektiv.

PTS säkerhetsforum ersätter driftsäkerhetsforum och integritetsforum

Program den 10 april 2019

På första säkerhetsforum informerar vi bland annat om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019. Säkerhetspolisen deltar och ger sin nulägesbild av hoten mot Sverige och informerar om de nya reglerna. Vi pratar även om näringslivets roll i totalförsvaret, om säkerhetsbestämmelserna i nya telekomdirektivet och om andra aktuella säkerhetsfrågor. 

Information om program och anmälan

Intresset för seminariet har varit stort och det är fullbokat. Det är kostnadsfritt att delta (lunch ingår inte).

Information om hur PTS behandlar personuppgifter.

Delar av materialet från säkerhetsforum publiceras på PTS webbplats i efterhand.