PTS marknadsdag

Marknadsdagen har från och med 2018 ersatts av PTS frukostseminarium.

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag.


PTS marknadsdag 2017

Årets marknadsdag äger rum den 20 april kl. 9-16, på Folkets hus i Stockholm. Sveriges nya bredbandsstrategi är i fokus för dagen.

Läs mer


Tidigare marknadsdagar


Frågor?

Har du frågor kring PTS marknadsdag, mejla till marknadsdag@pts.se.

Den här sidan kan nås direkt genom www.pts.se/marknadsdag.