PTS frukostseminarium

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag.

Om nya telekomdirektivet den 4 september 2018

Se webbsändningen (inspelning)

Se presentationen

Premiären av PTS frukostseminarium handlade om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? När träder det i kraft? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen? Detta är några av de frågor som belystes på seminariet.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom inledde. Därefter lyssnade vi på My Bergdahl, PTS, och Marcus Boklund, Näringsdepartementet.

My Bergdahl är internationell samordnare på PTS. My har arbetat som telekområd i Bryssel under drygt fyra år. Hon jobbade då bland annat med förberedelserna till direktivet, men förhandlade också TSM (Telecom Single Market), NIS (säkerhet i nätverks- och informationssystem) och andra EU-lagstiftningar.

Marcus Boklund är kansliråd på Näringsdepartementet, enheten för digitalisering. Marcus har bland annat arbetat som nationell expert på EU-kommissionen med implementeringsfrågor inom telekom, i regeringskansliet med genomförandet av den förra EU-översynen av telekomregelverket och nu senast som projektledare för Sveriges förhandlingar om nya telekomdirektivet. Han kommer nu att fortsätta att jobba med direktivet genom att projektleda genomförandet i svensk lag.