Svenska förberedelser inför WRC 2019

Allmänt

Inför WRC 2019 arrangerar PTS nationella förberedelsemöten på samma sätt som inför tidigare WRC. Till dessa möten inbjuds representanter för myndigheter, företag och organisationer att delta för att lämna underlag till och synpunkter på ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Alla intresserade är välkomna att delta mötena. Resultatet av dessa möten används bland annat för att utveckla svenska ståndpunkter och förslag att driva i det europeiska förberedelsearbetet. De svenska ståndpunkterna redovisas i ett arbetsdokument där också bland annat de europeiska ståndpunkterna för respektive agendapunkt anges. Dokumentet ger också viss bakgrundsinformation om de olika agendapunkterna samt uppgift om svensk koordinator. Dessutom ges allmän information om WRC-processen i stort. 

Nationella förberedelsemöten

Nationellt förberedelsemöte har ägt rum onsdagen den 23 novemberi 2018 kl. 13:00–16:00.

Vid detta möte diskuterades frågor kring organisation inom ITU, CEPT och EU inför WRC-19, samt tidplan och struktur för det fortsatta arbetet inom CPG och dess projektteam.

Förberedelsemötet fokuserade på det kommande mötet i CPG den 26-29 juni 2018. En uppdaterad version (v.6.1) av de svenska ståndpunkterna inför WRC-19 har godkänts.

Tidplan för det fortsatta arbetet:

Datum Ämne
27-29 november 2018 CPG 19-7
14 december 2018 Reviderat PM svenska ståndpunkter (för kommentarer senast 4 januari 2019)
10 januari 2019 Reviderat PM svenska ståndpunkter (fPTS distribuerar)
14–18 januari 2019 ECC PT1
19–22 mars 2019 CPG PTB
26–29 mars 2019 CPG PTD
1–5 april 2019 CPG PTA
9–11 paril 2019 CPG PTC
2 maj 2019 Kommentarer på PM Svenska ståndpunkter WRC-19
16 maj 2019 Nationella förberedelser CPG 19–8
20–24 maj 2019
CPG 19–8 (Stockholm, Sweden)
   

 

Nästa förberedelsemöte i CPG är preliminärt planerat till torsdag 16 maj 2019 kl. 09:30–12:00. Samtliga möten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm.

Anmälan om deltagande skickas till WRC-19@pts.se senast kl 10.00 dagen före förberedelsemötet.

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelser för CEPT-möten

 Grupp  Dag och tid för förmöte  Ansvarig
 CPG-PTB  15 mars 2019, kl. 13:00–15:00  Kiamal Akperov
 CPG-PTD  22 mars 2019, kl. 09:30–11:00  Jeanette Wännström
 CPT-PTA  29 mars 2019, kl. 09:30–11:30  Anders Palmberg
 CPG-PTC    5 april 2019, kl. 09:30–11:30  Christer Jonson
 CPG  16 maj 2019, kl. 09:30–12:00  Anders Palmberg

Förberedelser för ITU-R-möten

 Grupp

 Dag och tid för förmöte

 Ansvarig

 WP5A (B,C)  26 april 2019, kl. 09:30–12:00  Anders Palmberg