Konsekvenser av Brexit

PTS informerar om hur ett eventuellt avtalslöst Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillhandahåller radioutrustning.

Enligt den plan och de procedurer som finns så kommer Storbritannien att lämna den Europeiska unionen natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

Ett avtalslöst Brexit innebär bland annat:

  • Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land.
  • Den som köper radioutrustning från Storbritannien blir importör. Mer information om importörers skyldigheter finns i PTS faktablad.
  • Den som säljer radioutrustning till Storbritannien måste säkerställa att utrustningen uppfyller de krav som ställs i Storbritannien. Dessutom måste tullregler följas.

Tullverkets information om Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Information från Storbritanniens Department of Business, Energy and Industrial Strategy om UKCA-märkning.

Information om Brexit på Regeringskansliets webbplats.

Ytterligare information om vad som gäller för varor placerade på marknaden innan utträdet finns i följande dokument från Europeiska kommissionen: