Konsekvenser av Brexit

PTS informerar om hur ett avtalslöst Brexit påverkar ekonomiska aktörer som tillhandahåller radioutrustning.

Ett avtalslöst Brexit innebär bland annat:

  • Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land.
  • Den som köper radioutrustning från Storbritannien blir importör. Mer information om importörers skyldigheter finns i PTS faktablad.
  • Den som säljer radioutrustning till Storbritannien måste säkerställa att utrustningen uppfyller de krav som ställs i Storbritannien. Dessutom måste tullregler följas.

Tullverkets information om Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Information från Storbritanniens Department of Business, Energy and Industrial Strategy om UKCA-märkning.

Ytterligare information om vad som gäller för varor placerade på marknaden innan utträdet finns i följande dokument från Europeiska kommissionen: