Trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel

Användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel kräver i vissa fall tillstånd av PTS.

På samma sätt som vid användning av andra radiosändare i Sverige, krävs tillstånd för trådlös ljudöverföring enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det finns dock undantag där tillstånd inte krävs, vad som gäller för olika frekvenser kan avläsas i nedanstående tabell.

Observera att man nu även kan använda frekvensbandet 1785–1805 MHz för trådlös ljudöverföring samt att frekvensbandet 694–790 MHz från och med 2017-01-01 inte längre får användas, se mer nedan.

arrow Tillstånd för trådlös ljudöverföring i olika frekvensband

Frekvensband (MHz) Undantaget från tillstånd/tillstånd krävs Max e.r.p. (mW) Anmärkning

41–43,6

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

174–240

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2025-12-31

470–694

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2025-12-31

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

10

Handhållen

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

50

Kroppsburen

826–832

Undantaget från tillståndsplikt

50

 

863–865

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

1785-1805

Tillstånd krävs

20

Tillstånd kan ges t.o.m 2025-12-31
Handhållen

1785-1805

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan ges t.o.m 2025-12-31
Kroppsburen

arrow E-tjänst

Med hjälp av e-tjänsten Trådlös ljudöverföring kan du söka tillgängliga frekvenser för tillståndspliktig trådlös ljudöverföring inom frekvensområdet 470-694 MHz.

arrow Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem i den förenklade informationen om avgifter.

arrow Samexistens mellan användning av hörseltekniska hjälpmedel och PMSE i 823–832 MHz

Hörselteknisk utrustning i frekvensområdet 823–832 MHz används i Sverige av både elever och lärare för undervisning i skolor för barn och vuxna med nedsatt hörsel. Frekvensområdet används också för PMSE (program making and special events). När man använder hörseltekniska hjälpmedel får man ställa in en lämplig kanal för den aktuella platsen och tidpunkten. Olika användningar kan dela på samma frekvensområde.

Frekvensområdet är inte unikt för hörseltekniska hjälpmedel

I frekvensområde 823–832 MHz finns ett nationellt undantag från tillståndsplikt för radiosändare för ljudöverföring som bland annat används för hörselteknisk utrustning. I samma frekvensområde finns ett undantag från tillståndsplikt för trådlös utrustning som används för PMSE (PMSE – program making and special events).

Användning av trådlös PMSE-ljudutrustning och hörselhjälpmedel i ett frekvensband kan ske samtidigt i samma frekvensområde genom att mängden frekvenser möjliggör att lediga kanaler finns att tillgå. Dessutom är förutsättningarna för att båda utrustningstyperna ska kunna dela frekvenser goda, eftersom de sällan används på samma geografiska plats.

Den som använder undantaget från tillståndsplikt för ljudöverföring måste alltid räkna med att det finns en viss risk att det finns användning av trådlös PMSE-utrustning i närheten som eventuellt kan störa vissa kanaler. Användare av professionell trådlös PMSE-utrustning med höga krav på störningsfrihet, som t.ex. på teatrar, konserthallar eller vid större evenemang där ljudutrustningen tillhandahålls av en professionell ljudtekniker, använder vanligtvis inte detta frekvensband.

arrow Information om användningen i frekvensband som primärt används för digitala rundradiotjänster

Sändningar med trådlös ljudöverföring i rundradiobanden 174–240 och 470–694 MHz, sker på de frekvenser i bandet som inte används av någon tv-sändare eller digital ljudradiosändare i det geografiska området, så kallat "white space".

arrow Frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – kontrollera din utrustning!

Frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – kontrollera din utrustning!

Undvik vid nytt inköp av trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utrustning som använder 694-790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.

Användningen av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel är dock möjlig i flera frekvensband. Notera att frekvensbandet 1785-1805 MHz nyligen är utsett för trådlös ljudöverföring enligt EU-kommissionens beslut (genomförandebeslut den 1 september 2014 om harmoniserade tekniska villkor för radiospektrum som används av trådlös PMSE-ljudutrustning i unionen).