Radiostörningar inom slutna eller privata radionät

Den som har PTS tillstånd att använda ett eget radionät kan anmäla störningar i sitt eget radionät direkt till PTS radiotillsyn.

Det kan gälla exempelvis räddningstjänst, bevakningsföretag, transportföretag eller byggplats.

PTS radiotillsyn kan då genomföra en teknisk utredning och ställa krav på den användning av radiosändare, hos annan part, som är orsak till problemet.

PTS kan däremot inte inte ställa krav på elektriska apparater som orsakar elektriska störningar i luften. Sådana problem överlämnas till Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för elektriska apparater.