Marksänd digital radio och television

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband avsedda för marksänd digital radio och television.