Förstudier

PTS genomför förstudier för frekvensband som är aktuella för nytilldelning för att avgöra vilka radioanvändningar som ska möjliggöras i bandet.

Av förstudierna framgår även:

  • vilken frekvensmängd som ska tilldelas
  • lämplig tidpunkt för tilldelning
  • tilldelningsform (dvs. blocktillstånd, enskilda sändartillstånd eller undantag från tillståndsplikt)
  • tilldelningsmetod (auktion eller först-till-kvarn-tilldelning)

Frekvensbandets fysikaliska egenskaper, samhällsekonomisk analys och bedömning av hur efterfrågan och behov utvecklas i framtiden är vägledande vid övergripande spektrumplanering i PTS förstudier. Valet av radioanvändningar för olika frekvensband påverkas även av beslut om harmoniserad användning av radiospektrum inom EU och av beslut om ITU-allokeringar.

Aktuella förstudier

Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden (diarienummer 20-2099). Samrådet pågår till och med den 1 september 2020. Klicka här för att ta del av samrådsunderlaget. 

De senaste genomförda förstudierna

450-470 MHz (PTS-ER-2016:26)

700 MHz (PTS-ER-2017:17)

1,5 GHz (PTS-ER-2016:35)

2,3 GHz (PTS-ER-2016:33)

2,3 GHz (PTS-ER-2018:15)

3,5 GHz och 3,7 GHz (PTS-ER-2016:25)

5G: 3,5 GHz och 26 GHz (PTS-ER-2018:4)

3,8 - 4,2 GHz (PTS-ER-2019:16)

26 GHz (PTS-ER-2019:26)