26 GHz-bandet

Telia Sonera vann tillstånd i bandet efter en skönhetstävling 2002. Gällande tillstånd meddelades 2005. PTS har under 2018 färdigställt en förstudie om 26 GHz-bandet, där myndighetens slutsats är att avvakta med nytilldelning av bandet. Bandet är ett tänkbart framtida band för 5G-utveckling.