Länkar

Ta del av länkar till rapporter och annat material som använts som underlag för PTS vägledning.

PTS webbplats:

Bredbandsutbyggnad
Läs mer

Radiotillstånd
Läs mer

Statistikportalen
www.statistik.pts.se

PTS bredbandskarta
www.bredbandskartan.se

Undantag från tillståndsplikt
Läs mer

Rapporter med mera:

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Läs mer

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen PTS-ER-2018:20
Läs mer

Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras PTS-ER-2018:13
Läs mer

PTS Mobil- och bredbandskartläggning 2018 - PTS-ER-2019:5
Läs mer 

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 med delrapportering
Läs mer

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 (Se Artikel 2 punkten 138 om vilka egenskaper som NGA-nät ska ha)
Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms "Vägledning - Digital infrastruktur i den fysiska planeringen"
Läs mer