Informationsinhämtning

PTS har samlat in information om lösningar med trådlös teknik som kan realiseras i ett antal typområden som myndigheten tagit fram. Syftet med arbetet är att på regeringens uppdrag ta fram en vägledning och information till bland andra regioner, länsstyrelser och kommuner.

PTS genomförde under 2018 en informationsinhämtning för att identifiera lämpliga trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad. Bland annat efterfrågade PTS skriftligen information om lösningar utifrån ett antal typområden myndigheten identifierat. I högerspalten återfinns underlaget till PTS förfrågan.

Myndigheten genomförde också intervjuer och studiebesök under arbetet med att ta fram en vägledning.

Tack till alla som bidragit i arbetet

PTS vill uttrycka sin tacksamhet till följande företag och organisationer som har deltagit i arbetet med framtagandet av vägledningen.

Bluecom
Ceragon
Eltel
Europasat
Induo
IT Norrbotten
Microgroup
Nybro Energi
OneWeb
Region Värmland
Region Örebro län
Savman AB
SpaceX
Telia
Teracom
Vilhelmina kommun
Vixor
Wiconnect wireless