Bakgrund till uppdraget

PTS fick i uppdrag av regeringen att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Vägledningen och informationen ska tydliggöra på vilket sätt trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål. Trådbundna tekniker som fiber och kabel-tv kan antas hantera de högre hastigheterna i målen (100 Mbit/s för 2020 och 1 Gbit/s för 2025) men det behövs identifieras vilka trådlösa tekniker som kan komplettera de trådbundna för de lägre hastigheterna i bredbandsmålen (mindre än 100 Mbit/s för år 2020 och 30 Mbit/s samt 100 Mbit/s för år 2025).

PTS har identifierat dessa trådlösa tekniker samt undersökt hur de ömsesidigt kan komplettera de trådbundna teknikerna. Identifieringen skedde genom:

  • att efterfråga företag som kan erbjuda trådbundna lösningar för de framtagna typområden som kan anses representera områden som idag saknar tillgång till snabbt bredband samt

  • att intervjua utvalda företag/aktörer.

PTS har därefter analyserat lösningarna och beskrivit dem i den av regeringen efterfrågade vägledningen och informationen till regionala och lokala aktörer.