Inbjudan till samtal om inriktning för tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2021-01-13

Inom ramen för Post-och telestyrelsens (PTS) arbete med inriktning för tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden önskar myndigheten fortsatt samtal med marknaden och välkomnar intressenter till enskilda möten eller att inkomma med skriftliga kommentarer.

Vänligen meddela intresse för ett enskilt möte, under perioden 1-12 februari 2021, senast den 29 januari eller lämna skriftliga kommentarer senast den 12 februari 2021 till Maria Aust eller Amela Hatibovic Sehic.

Bakgrund

Tillstånden i 900 MHz-bandet och i 2,1 GHz-bandet går ut den 31 december 2025. För 2,6 GHz-bandet är PTS inriktning en samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-banden genom att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs så att även dessa går ut den 31 december 2025 (Se PTS-ER-2020:27).

I dag är Telia, Tele2, Telenor, Hi3G och Net4Mobility tillståndshavare i 900 MHz-bandet och alla tillstånd är förenade med tillståndsvillkor om täckning för mobil telefonitjänst. Tillståndshavarna i 2,1 GHz-bandet är Telenor, Hi3G och Sunab och i 2,6 GHz-bandet innehas tillstånd av Hi3G, Telia och Net4Mobility.

I arbetet med att ta fram inriktning för tilldelning av dessa band utreder PTS bland annat framtida behov av frekvenser i banden, tilldelningsform och tilldelningsmetod.