Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM

2020-09-30

PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM 19 – 23 oktober.

WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC och mötet gäller i huvudsak det arbete som sker i WGFM:s olika projekt-team vilka arbetar med en rad olika frågor och uppgifter. P.g.a. den rådande situationen så sker mötet i form av ett web-möte. Dagordning och dokument finns på www.cept.org. Inget lösenord krävs.

PTS förberedelsemöte hålls den 16 oktober 2020 kl. 09:30 – 12:30. Förberedelsemötet är online (Skype). Om du vill delta på förberedelsemötet, vänligen gör en anmäl till joakim.quensel@pts.se.