2019


Anmälan senast 11 december.

13 november 2019


Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 9 oktober 2019 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls i PTS lokaler den 1 oktober 2019.

18 september 2019


Anmälan senast den 25 september.

23 augusti 2019


Anmälan senast 9 september.

22 augusti 2019