Beskrivning av aktörernas lösning

Som ett komplement till PTS frågor, har aktörerna ombetts beskriva sina lösningar på PTS pilotfall i egna ord. Detta för att ge deltagare på informationsmötet och workshopen möjlighet att förbereda sig.

Dessa beskrivningar, som har inkommit till PTS är aktörernas eget material: