Aktörernas svar på PTS frågor

Med workshopen har PTS som mål att bland annat diskutera hur lösningar i kombination skulle kunna ge synergieffekter. För att innan workshopen ha en klar bild av olika lösningar har PTS bett aktörerna att beskriva sitt förslag på lösning genom att besvara nedanstående frågor.

Svaren på frågorna, som har inkommit till PTS är aktörernas egna material:

Frågorna:

 1. För vilka av nedanstående typområden A1 – C3 fungerar er lösning helt ut, d.v.s. att alla rödmarkerade hushåll inom ett helt område täcks?
 2. Ifall ni med er lösning inte kan täcka alla typområden A1-C3 fullt ut enligt fråga 1, hur många hushåll inom dessa typområden A1 – C3, kan ni täcka med er lösning?
 3. Hur skulle ni beskriva frekvensbehovet för att er lösning ska fungera?
 4. Hur skulle ni beskriva behovet av befintlig eller ny infrastruktur för att er lösning ska fungera?
 5. Hur skulle ni beskriva behovet av befintlig eller ny kundutrustning för att er lösning ska fungera?
 6. Hur skulle ni beskriva att er lösning påverkas av lokala höjdskillnader i form av berg, skog m.m.?
 7. Vilken är den genomsnittliga kostnaden per hushåll baserat på de hushåll i Pilotfallet som er lösning täcker?
 8. När skulle ni beskriva att er lösning passar bäst? T.ex. som en tillfällig lösning när kopparnätet avvecklas men innan planerad infrastruktur har etablerats eller vid annat tillfälle?
 9. När i tiden anser ni att er lösning som affärsmodell skulle kunna realiseras?
 10. Finns det delar av ert material som ska behandlas med sekretess?
 11. Vill du ha din lösning presenterad på PTS sammanställning av inkommet material? Observera att även om du accepterar detta, förbehåller sig PTS rätten att välja ut vilket material som ska publiceras.
 12. Besvaras endast av satellitoperatörer: Hur skulle ni beskriva er lösnings begränsningar i form av kapacitet och antal användare?