Information och workshop om lösningar för att uppnå 30 Mbit/s-målet

Post- och telestyrelsen (PTS), Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net höll ett informationsmöte och en workshop i Lycksele den 20 oktober 2016. På agendan stod diskussioner om innovativa och kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till att alla får 30 Mbit/s. Syftet var att klargöra om och hur internethastigheter på 30 Mbit/s kan uppnås i en kommun där infrastrukturen idag inte bedöms som tillräcklig.

Flera aktörer som Breiband, Bredbandsbolaget, Huawei,  Teracom, Wantech och Vixor men även Lunds Universitet samt flera kommuner deltog i workshopen.

Flera av de anmälda aktörerna kom med förslag på lösningar till PTS pilotfall och flertalet av dem presenterades på informationsmötet. Via länken till höger går det att ta del av aktörernas svar på PTS frågor och beskrivningarna av deras lösningar på PTS pilotfall.

Efter workshopen har PTS sammanställt ett faktablad om möjliga lösningar.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka dem till workshop30MB@pts.se.