Information och workshop om lösningar för att uppnå 30 Mbit/s-målet

Post- och telestyrelsen (PTS), Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net höll ett informationsmöte och en workshop i Lycksele den 20 oktober 2016 för att diskutera innovativa och kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till att alla får 30 Mbit/s. Syftet var att klargöra om och hur internethastigheter på 30 Mbit/s kan uppnås i en kommun där infrastrukturen idag inte bedöms som tillräcklig.

Flera aktörer såsom Breiband, Bredbandsbolaget, Huawei,  Teracom, Wantech och Vixor men även Lunds Universitet samt flera kommuner deltog vid workshopen.

Flera av de anmälda aktörerna inkom med förslag på lösningar till PTS pilotfall och flertalet av dessa presenterades på informationsmötet. Via länken till höger går det att ta del av aktörernas svar på PTS frågor samt beskrivningarna av deras lösningar på PTS pilotfall.

Efter workshopen har PTS sammanställt ett faktablad om möjliga lösningar.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka dem till workshop30MB@pts.se.