5G-forum

Sedan våren 2016 bjuder PTS 5G-intressenter till 5G-forum för att diskutera 5G-utvecklingen och dess påverkan på spektrumanvändning och standardisering.

Syftet med forumet är att diskutera övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G, vilket är viktigt för PTS arbete med 5G.

5G-forum hålls ett par gånger per år och upp till 40 externa intressenter har deltagit.