Aktuellt inom paketförordningen

Här finns en fullständig lista över den information som ska lämnas till PTS.

Ny lag kring paketleveranstjänster

Riksdagen har antagit en ny lag som ska komplettera EU:s paketförordning. Den träder i kraft 15 maj 2019.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om avgifter för PTS arbete med paketförordningen samt bestämmelser om sanktioner mot företag som inte följer regelverket.

Rapportering av uppgifter senast 30 juni

Företag som omfattas av paketförordningen ska senast den 30 juni rapportera in information om sin paketverksamhet till PTS via e-tjänsten Paketförordningen.

Innan e-tjänsten kan användas behöver företag anmäla sig till e-tjänsten genom den blankett som PTS tagit fram. 

Uppgifterna som ska skickas in handlar bl.a. om paketvolymer, omsättning och underleverantörer under 2018.

Tidigare datainsamlingar i januari 2019 om prislistor

Senast den 31 januari skulle berörda företag skicka in offentliga prislistor till PTS genom paket@pts.se. Kontakta snarast PTS om ni bedömer att ni är berörda av förordningen och inte har lämnat in prislistorna.

Senast den 28 februari är PTS skyldiga att skicka över prisuppgifterna till EU-kommissionen. EU-kommissionen kommer sedan senast 28 mars att publicera prisuppgifterna på en särskild webbplats, som är neutral och icke-kommersiell.

Fortsatt rapportering

En gång och vid ändringar ska berörda företag lämna in information till PTS om företaget. Även för dessa uppgifter finns ett fastställt formulär från EU som kommer att användas som grund för insamlingen. I EU:s så kallade genomförandeförordning finns ett fastställt formulär för denna insamling som PTS ska använda sig av. PTS kommer att samla in uppgifterna elektroniskt. I bilaga I finns samtliga uppgifter som ska in.

Ny svensk kompletterande lag föreslås

Regeringen har lagt fram en proposition om kompletterande bestämmelser till paketförordningen. Förslaget Regeringens proposition hittar du på länken här. Lagen föreslår bl.a. att PTS får föreskriva om kompletterande informationskrav, ta ut avgifter för arbetet med förordningens uppgifter och att PTS kan utfärda förelägganden med vite om något företag inte fullgör sina skyldigheter. Lagen föreslås träda i kraft 15 maj 2019.

Kontakta PTS vid frågor om paketförordningen

Kontakta PTS växel 08- 678 55 00 eller paket@pts.se om du har frågor om paketförordningen.