PTS frukostseminarium om paketförordningen

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar.

Postlådor

Det här innebär paketförordningen

EU har beslutat om en förordning som ställer nya krav på företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket, dvs. företag som utför paketleveranstjänster. Under PTS frukostseminarium kommer vi lära oss mer om förordningen.

Den 12 december 2018 genomförde PTS ett frukostseminarium om paketförordningen.

Seminariet webbsändes. Klicka på bilden för att se sändningen.Länk till webbsändning