Tillsyn inom integritet

Här finns information om PTS tillsynsärenden inom integritet från 2020 och fram till och med den 2 juni 2022. Den 3 juni 2022 träder nya regler i kraft.

PTS genomför både planlagd och händelsestyrd tillsyn.

Tillsyn inledd 2021

Händelsestyrd tillsyn

 

Granskning av säkerhetsbrister och intrång i röstbrevlådor hos Telenor 

Orsak: Obehöriga har kunnat göra intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor genom att utnyttja säkerhetsbrister hos företaget. I februari 2021 upptäcktes 800 intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor. Genom att utnyttja säkerhetsbrister i företagets röstbrevlådesystem kunde obehöriga personer ta sig in i röstbrevlådorna. Telenor kan inte utesluta att händelsen har pågått under en längre tid eller att fler abonnenter har drabbats. Samtliga berörda abonnenter har informerats om händelsen. PTS ska granska operatörens rutiner och åtgärder för skydd av uppgifter.
Tillsyn inledd: 2021-04-23

Tillsyn inledd 2020

Händelsestyrd tillsyn 

 

Granskning av Telias rutiner för incidentrapportering

Orsak: Under senhösten 2019 och våren 2020 har PTS uppmärksammat att Telias incidentrapportering inte alltid nått upp till lagkraven. Operatörer skicka en inledande rapport till PTS senast 24 timmar efter att en incident har upptäckts. En kompletterande rapport ska skickas inom tre dagar från den inledande rapporten. Telia har varit sena med att rapportera integritetsincidenter och PTS granskar därför bolagets rutiner för rapportering av integritetsincidenter.
Tillsyn inledd: 2020-07-08
Tillsyn avslutad: 2020-11-20

Ta del av besluten kopplat till granskning av Telias rutiner för incidentrapportering

Planlagd tillsyn

 

Årlig granskning av integritetsincidenter

PTS granskar de fyra största operatörernas rapporterade integritetsincidenter under 2019. Granskningen avser Tele2, Telenor, Telia och Tre. Den omfattar alla rapporterade incidenter som inte har behandlats i annan tillsynsinsats. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade incidenter.
Tillsyn inledd: 2020-02-06
Tillsyn avslutad: 2020-05-05 

Ta del av besluten kopplat till årlig granskning av integritetsincidenter 2019