Telö 19 – övning i höjd beredskap

Hösten 2019 genomför PTS övningen Telö 19, en återkommande branschgemensam övning för sektorn elektronisk kommunikation. Syftet är att stärka beredskapen och förmågan att hantera en situation då samhället utsätts för svåra påfrestningar.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. En viktig del i att öka beredskapen är att öva. Både för att alla berörda aktörer ska veta vad som är deras roll och ansvar och för att identifiera åtgärder som stärker samhällets motståndskraft.

Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar för att bidra till att samhället kan hantera svåra påfrestningar och situationer då beredskapen höjs.

Scenario: höjd beredskap

Telö 19 ingår i den serie av övningar som PTS genomför vartannat år tillsammans med sektorn elektronisk kommunikation. Årets övning baseras på ett scenario där Sverige befinner sig i höjd beredskap.

I övningen deltar representanter från Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), nationella och regionala operatörer samt PTS. Aktörerna kommer tillsammans öva hur sektorn elektronisk kommunikation kan stödja totalförsvaret under höjd beredskap.

I samverkan med stadsnätsföreningen (SSNF) kommer Telö 19 även att genomföras med fokus på regionala operatörer. Övningen ”Telö 19 stadsnät” arrangeras under våren 2020.

Telö 19 är en del av PTS förberedelse inför totalförsvarsövningen TFÖ 2020, som genomförs av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2020.

Mer information

E-post: telo@pts.se