Telö 19

Under 2019 genomför PTS nästa krisberedskapsövning för sektorn elektronisk kommunikation.

Övningen syftar till att stärka sektorns förmåga, bland annat inför den nationella totalförsvarsövningen som genomförs 2020. Telö 19 och totalförsvarsövning 2020 ingår i sektorns utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap för åren 2017–2021.

Totalförsvarsövningen arrangeras av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).