Telö 15

Telö 15 var en lärande övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation. Syftet med övningen var att vidmakthålla samt öka sektorns förmåga att i samverkan hantera större allvarliga händelser, så att konsekvenserna för hela samhället minimieras.

               

Syftet med Telö 15 är att vara en lärande övning avseende samverkan inom sektorn men också med andra sektorer och myndigheter under en extraordinär händelse.

Övningen ska leda till att vidmakthålla samt öka sektorns förmåga att i samverkan hantera större allvarliga händelser, så att konsekvenserna för hela samhället minimieras.

Hur genomförs Telö 15?

Telö 15 kommer att genomföras under våren och hösten 2015, med ett  gemensamt seminarium för alla deltagare den 11–12 november 2015. För att få möjlighet att öva med ett realistiskt motspel ges en möjlighet för de aktörer som önskat att delta i den kommande samverkansövningen SAMÖ 2016, vars övning genomförs under sista kvartalet 2016.

Telö 15 upplägget som helhet syftar till att stegvis kunna lägga fokus på särskilda delmål och sammantaget stärka sektorns krisledningsförmåga.