Hotbilder

Naturkatastrofer, sabotage och terroristhandlingar mot telesystem och samhällets elförsörjning bedöms vara tänkbara hot i fredstid. Andra hot är intrång via telenät i teleoperatörernas styr- och övervakningsnät med stödsystem.

Omfattande och långvariga elavbrott bedöms vara det allvarligaste hotet i fredstid. Översvämningskatastrofer kan åstadkomma avbrott. Fysiskt sabotage mot teleanläggningar kan ske med sprängladdningar, brandmedel, fordon och tunga verktyg. Åverkan kan ske på kablar, förstärkare längs kabelanläggningar och på yttre delar av radiolänk- och radioanläggningar.

HPM (High Power Microwave), högeffektpulsad mikrovågsstrålning, är en typ av elektromagnetiskt vapen som är under utveckling. Det kan åstadkomma skada eller förstörelse på elektroniska system. HPM anses vara ett tänkbart terroristvapen som dolt kan göra stor skada på viktiga system utan att skada personal.

Ett nytt och i framtiden ett allvarligt hot mot telekommunikationer är en följd av internetutvecklingen och att IP, Internet Protocol, är världsstandard för datatrafik med stora möjligheter till samtrafik. Därmed öppnas också nya angreppsmöjligheter mot dåligt skyddade datasystem och nät. 

Hot i krig mot telekommunikationer

Det allvarligaste hotet mot telekommunikationer i krig är anfall från luften med precisionsstyrda robotar och bomber mot stora telefastigheter med många viktiga funktioner som transmissionsnoder, tjänstenoder, televäxlar och driftledningar med stödsystem. Även sabotage och intrångsattacker kan i en inledning vara effektiva åtgärder för att förstärka kaos i samhället och försvåra ledning. Om kärnladdningar används vid en konflikt utanför vårt land kan elektronik påverkas av elektromagnetiska pulser (EMP). 

Hot mot postfunktionen

Den centralisering och automatisering som gjorts inom PostNord har ökat sårbarheten för elavbrott, sabotage och flygbekämpning. PostNords flyg- och landsvägstransporter är känsliga för störningar.