Åtgärder

PTS arbetar kontinuerligt med att stärka robustheten, tåligheten, i näten för elektronisk kommunikation.

Arbetet bedrivs genom åtgärder, försök och tester i samarbete med marknadens aktörer.