Att införa IPv6 – råd och tips för alla steg i processen

IPv6 bör integreras i samtliga interna IT-utvecklingsprojekt och processer istället för att bli ett separat jätteprojekt. I allt arbete avseende nät, adressering, säkerhet och arkitektur ska både IPv6 och IPv4 tas med. Om mobila enheter används i applikationen är IPv6 ett måste.

Arbeta i två faser

Att införa IPv6 kan delas in i två faser – planera och genomföra.

1. Planera

 • Inventera IT-miljön
 • Planera och ta fram en nätverks- och adressplan
 • Beställ internetanslutning med IPv6

2. Genomföra

 • Aktivera internetanslutningen med IPv6
 • Fördela adresser enligt adressplanen
 • Konfigurera brandväggen
 • Aktivera IPv6 för serverplattformar
 • Förvalta och justera

 

Övergripande råd

Intern kunskap med extern hjälp

Integrera IPv6-arbetet i den egna verksamheten, istället för att outsourca arbetet helt och hållet. På så sätt bygger ni upp intern kunskap och kompetens. Behövs mer intern kunskap räcker det med en generell utbildning i IPv6 för berörd IT-personal. Om ni bedömer att ni behöver ta in externa konsulter finns hjälp at få via ramavtal för offentlig sektor.

Ställ krav vid upphandling

Ställ alltid krav på IPv6-stöd när ni upphandlar IT-utrustning. Också att graden av säkerhet och tillgänglighet uppfyller era behov. På så sätt undviker ni framtida extrakostnader.

Inför stegvis

Inför IPv6 stegvis. Börja med externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS. I och med den stora tillgången till subnät och IP-adresser med IPv6 kan både nätverksarkitekturen och säkerhetsarbetet förenklas. Sätt upp en plan tidigt. Givetvis är det ett levande dokument, men det viktiga är att vara så förberedd som möjligt.

Arbeta utifrån och in

För att vara tillgängliga för människor över både IPv6 och IPv4, prioritera digitala tjänster för extern kommunikation, och i följande ordning:

1. Internetanslutning
2. Brandvägg med säkerhetsfunktioner
3. Extern auktoritativ DNS, webbplatser, e-post
4. L3-switchar
5. Interna resurser och datorer

Undantag kan göras utifrån den egna organisationens behov och resurser. Dra nytta av att IPv4 och IPv6 kan samexistera.

Håll koll på att IPv6 fungerar

När ni inför IPv6 i nätverket är det viktigt att övervaka tjänsterna som använder det nya protokollet. En trasig eller instabil tjänst leder till samma problem som för IPv4.

 

Ladda ner praktisk vägledning

Här kan du ladda ner en praktisk vägledning för it-personal. Vägledningen ger stöd genom hela införandeprocessen och hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet.

Att införa IPv6 – råd och tips för alla steg i processen

IPv6 bör integreras i samtliga interna IT-utvecklingsprojekt och processer istället för att bli ett separat jätteprojekt. I allt arbete avseende nät, adressering, säkerhet och arkitektur ska både IPv6 och IPv4 tas med. Om mobila enheter används i applikationen är IPv6 ett måste.

Arbeta i två faser

Att införa IPv6 kan delas in i två faser – planera och genomföra.

1. Planera

 • Inventera IT-miljön
 • Planera och ta fram en nätverks- och adressplan
 • Beställ internetanslutning med IPv6

2. Genomföra

 • Aktivera internetanslutningen med IPv6
 • Fördela adresser enligt adressplanen
 • Konfigurera brandväggen
 • Aktivera IPv6 för serverplattformar
 • Förvalta och justera

 

Övergripande råd

Intern kunskap med extern hjälp

Integrera IPv6-arbetet i den egna verksamheten, istället för att outsourca arbetet helt och hållet. På så sätt bygger ni upp intern kunskap och kompetens. Behövs mer intern kunskap räcker det med en generell utbildning i IPv6 för berörd IT-personal. Om ni bedömer att ni behöver ta in externa konsulter finns hjälp at få via ramavtal för offentlig sektor.

Ställ krav vid upphandling

Ställ alltid krav på IPv6-stöd när ni upphandlar IT-utrustning. Också att graden av säkerhet och tillgänglighet uppfyller era behov. På så sätt undviker ni framtida extrakostnader.

Inför stegvis

Inför IPv6 stegvis. Börja med externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS. I och med den stora tillgången till subnät och IP-adresser med IPv6 kan både nätverksarkitekturen och säkerhetsarbetet förenklas. Sätt upp en plan tidigt. Givetvis är det ett levande dokument, men det viktiga är att vara så förberedd som möjligt.

Arbeta utifrån och in

För att vara tillgängliga för människor över både IPv6 och IPv4, prioritera digitala tjänster för extern kommunikation, och i följande ordning:

1. Internetanslutning
2. Brandvägg med säkerhetsfunktioner
3. Extern auktoritativ DNS, webbplatser, e-post
4. L3-switchar
5. Interna resurser och datorer

Undantag kan göras utifrån den egna organisationens behov och resurser. Dra nytta av att IPv4 och IPv6 kan samexistera.

Håll koll på att IPv6 fungerar

När ni inför IPv6 i nätverket är det viktigt att övervaka tjänsterna som använder det nya protokollet. En trasig eller instabil tjänst leder till samma problem som för IPv4.

 

Ladda ner praktisk vägledning

Här kan du ladda ner en praktisk vägledning för it-personal. Vägledningen ger stöd genom hela införandeprocessen och hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet.

Att införa IPv6 – råd och tips för alla steg i processen

IPv6 bör integreras i samtliga interna IT-utvecklingsprojekt och processer istället för att bli ett separat jätteprojekt. I allt arbete avseende nät, adressering, säkerhet och arkitektur ska både IPv6 och IPv4 tas med. Om mobila enheter används i applikationen är IPv6 ett måste.

Arbeta i två faser

Att införa IPv6 kan delas in i två faser – planera och genomföra.

1. Planera

 • Inventera IT-miljön
 • Planera och ta fram en nätverks- och adressplan
 • Beställ internetanslutning med IPv6

2. Genomföra

 • Aktivera internetanslutningen med IPv6
 • Fördela adresser enligt adressplanen
 • Konfigurera brandväggen
 • Aktivera IPv6 för serverplattformar
 • Förvalta och justera

 

Övergripande råd

Intern kunskap med extern hjälp

Integrera IPv6-arbetet i den egna verksamheten, istället för att outsourca arbetet helt och hållet. På så sätt bygger ni upp intern kunskap och kompetens. Behövs mer intern kunskap räcker det med en generell utbildning i IPv6 för berörd IT-personal. Om ni bedömer att ni behöver ta in externa konsulter finns hjälp at få via ramavtal för offentlig sektor.

Ställ krav vid upphandling

Ställ alltid krav på IPv6-stöd när ni upphandlar IT-utrustning. Också att graden av säkerhet och tillgänglighet uppfyller era behov. På så sätt undviker ni framtida extrakostnader.

Inför stegvis

Inför IPv6 stegvis. Börja med externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS. I och med den stora tillgången till subnät och IP-adresser med IPv6 kan både nätverksarkitekturen och säkerhetsarbetet förenklas. Sätt upp en plan tidigt. Givetvis är det ett levande dokument, men det viktiga är att vara så förberedd som möjligt.

Arbeta utifrån och in

För att vara tillgängliga för människor över både IPv6 och IPv4, prioritera digitala tjänster för extern kommunikation, och i följande ordning:

1. Internetanslutning
2. Brandvägg med säkerhetsfunktioner
3. Extern auktoritativ DNS, webbplatser, e-post
4. L3-switchar
5. Interna resurser och datorer

Undantag kan göras utifrån den egna organisationens behov och resurser. Dra nytta av att IPv4 och IPv6 kan samexistera.

Håll koll på att IPv6 fungerar

När ni inför IPv6 i nätverket är det viktigt att övervaka tjänsterna som använder det nya protokollet. En trasig eller instabil tjänst leder till samma problem som för IPv4.

 

Ladda ner praktisk vägledning

Här kan du ladda ner en praktisk vägledning för it-personal. Vägledningen ger stöd genom hela införandeprocessen och hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet.