Linköpings universitet siktar högt – inför stöd för IPv6 fullt ut

Utbilda IT-personalen och ställ IPv6-krav på leverantörer av utrustning och system. Det är två råd från Linköpings universitet som haft IPv6 i många år.

Linköpings universitet var tidigt ute med IPv6. Först började universitetet med stöd för IPv6 i interna nätverk. Därefter infördes IPv6 för den externa webbplatsen, DNS och e-post. Nu har universitetet siktet inställt på att samtliga arbetsdatorer och digitala tjänster ska ha IPv6-stöd.

– Vi insåg att IPv6 skulle bli en viktig teknik på sikt. Därför var det självklart för oss att tidigt börja införa tekniken i interna nät och externa digitala tjänster, säger David Byers, chef för IT-infrastrukturenheten på Linköpings universitet.

Ställ krav på IPv6-stöd vid upphandling

Universitet har under årens lopp hunnit samla på sig en mängd erfarenheter och lärdomar. Införandet av IPv6 på centrala tjänster, som exempel extern webbplats, är enkelt och inte särskilt tidskrävande, eftersom operativsystem, webbservrar och liknande tjänster överlag har bra stöd för IPv6. Det gäller även för de flesta internetleverantörer.

Däremot är David Byers erfarenhet att IPv6 fortfarande är en fråga som inte prioriteras fullt ut av leverantörer av utrustning, system och tjänster. Han understryker därför vikten av att ställa tydliga krav vid upphandling.

– Vid upphandling är det viktigt att ställa explicita krav på IPv6 och verifiera leverantörernas påståenden kring IPv6, säger David Byers. Det har hänt att leverantörer sagt att funktionaliteten är likvärdig oavsett om man använder IPv4 eller IPv6. I efterhand har det visat sig att det inte har stämt.

Andra viktiga lärdomar från det initiala införandet av IPv6 är att säkerställa att nätverksutrustningen har samma funktionalitet för IPv6 som för IPv4, samt att IT-personalen utbildas i IPv6. För Linköpings universitet tog införandet av IPv6 för extern webbplats, e-post, DNS och intranät uppskattningsvis cirka 30 arbetstimmar.

Experimentera med nätverk utan IPv4

Linköpings universitet har alltså siktet inställt på att införa IPv6 fullt ut. Arbetet görs med interna resurser, utan stöd från konsulter. Att ha IPv6-stöd för externa tjänster är en självklarhet för universitetet, men är inte alltid möjligt i system som drivs i publika moln eller hos en leverantör. Däremot är det inte riktigt lika självklart med IPv6-stöd i interna tjänster och arbetsdatorer. Inte ännu i alla fall.

– Nyttan är fortfarande begränsad. Det finns inga tjänster som våra användare nyttjar som kräver IPv6. Det kommer säkert förr eller senare, och då vill vi vara redo. Så därför fortsätter vi successivt att införa stöd för IPv6, säger David Byers, och tillägger:
– När vi skapar eller lägger om ett nätverk implementerar vi IPv6. Nätverk som inte ändras uppdateras vid behov. Förr eller senare resulterar det i att IPv6 är aktivt nästan överallt. 

Universitetet tänker dock inte stanna där. David Byers tror att de snart kommer att börja experimentera med nätverk med enbart stöd för IPv6, och på lite längre sikt även interna digitala tjänster utan IPv4.

– Det kommer att vara experiment- och erfarenhetsverkstad under lång tid, men jag tror att vi kommer att se verkliga användningsområden inom några år, säger David Byers, och tillägger:
– Som universitet ska vi inte underskatta värdet av att visa att vi följer teknikutvecklingen. Har man inte vid det här laget fått igång IPv6 på ganska mycket grejer, så är det svårt att låtsas att man följer utvecklingen inom nätverksteknik.

Tre viktigaste råden

Slutligen, om David Byers ska sammanfatta sina råd till organisationer som ännu inte har infört Ipv6 så är hans tre viktigaste råd följande:

  • Starta med IPv6-stöd för externa tjänster.
  • Utbilda IT-personalen.
  • Ställ tydliga IPv6-krav på leverantörer av utrustning, system och tjänster.

Kort fakta om Linköpings universitet

Linköpings universitet är med 32 000 studenter och 4 000 anställda ett av Sveriges största universitet. Här utbildas bland annat läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitet har campus i Linköping, Norrköping och på Lidingö.

Linköpings universitet (liu.se) har i dag stöd för IPv6 på samtliga externa tjänster där det är möjligt med hänsyn till begränsningar hos leverantörer och i programvara. Under en typisk månad skickas drygt en miljon mejl från Linköpings universitet, varav över 26 procent skickas med IPv6. Under samma period tar universitet emot närmare två miljoner mejl (skräppost borträknat), varav cirka 22 procent skickas med IPv6.

Linköpings universitet siktar högt – inför stöd för IPv6 fullt ut

Utbilda IT-personalen och ställ IPv6-krav på leverantörer av utrustning och system. Det är två råd från Linköpings universitet som haft IPv6 i många år.

Linköpings universitet var tidigt ute med IPv6. Först började universitetet med stöd för IPv6 i interna nätverk. Därefter infördes IPv6 för den externa webbplatsen, DNS och e-post. Nu har universitetet siktet inställt på att samtliga arbetsdatorer och digitala tjänster ska ha IPv6-stöd.

– Vi insåg att IPv6 skulle bli en viktig teknik på sikt. Därför var det självklart för oss att tidigt börja införa tekniken i interna nät och externa digitala tjänster, säger David Byers, chef för IT-infrastrukturenheten på Linköpings universitet.

Ställ krav på IPv6-stöd vid upphandling

Universitet har under årens lopp hunnit samla på sig en mängd erfarenheter och lärdomar. Införandet av IPv6 på centrala tjänster, som exempel extern webbplats, är enkelt och inte särskilt tidskrävande, eftersom operativsystem, webbservrar och liknande tjänster överlag har bra stöd för IPv6. Det gäller även för de flesta internetleverantörer.

Däremot är David Byers erfarenhet att IPv6 fortfarande är en fråga som inte prioriteras fullt ut av leverantörer av utrustning, system och tjänster. Han understryker därför vikten av att ställa tydliga krav vid upphandling.

– Vid upphandling är det viktigt att ställa explicita krav på IPv6 och verifiera leverantörernas påståenden kring IPv6, säger David Byers. Det har hänt att leverantörer sagt att funktionaliteten är likvärdig oavsett om man använder IPv4 eller IPv6. I efterhand har det visat sig att det inte har stämt.

Andra viktiga lärdomar från det initiala införandet av IPv6 är att säkerställa att nätverksutrustningen har samma funktionalitet för IPv6 som för IPv4, samt att IT-personalen utbildas i IPv6. För Linköpings universitet tog införandet av IPv6 för extern webbplats, e-post, DNS och intranät uppskattningsvis cirka 30 arbetstimmar.

Experimentera med nätverk utan IPv4

Linköpings universitet har alltså siktet inställt på att införa IPv6 fullt ut. Arbetet görs med interna resurser, utan stöd från konsulter. Att ha IPv6-stöd för externa tjänster är en självklarhet för universitetet, men är inte alltid möjligt i system som drivs i publika moln eller hos en leverantör. Däremot är det inte riktigt lika självklart med IPv6-stöd i interna tjänster och arbetsdatorer. Inte ännu i alla fall.

– Nyttan är fortfarande begränsad. Det finns inga tjänster som våra användare nyttjar som kräver IPv6. Det kommer säkert förr eller senare, och då vill vi vara redo. Så därför fortsätter vi successivt att införa stöd för IPv6, säger David Byers, och tillägger:
– När vi skapar eller lägger om ett nätverk implementerar vi IPv6. Nätverk som inte ändras uppdateras vid behov. Förr eller senare resulterar det i att IPv6 är aktivt nästan överallt. 

Universitetet tänker dock inte stanna där. David Byers tror att de snart kommer att börja experimentera med nätverk med enbart stöd för IPv6, och på lite längre sikt även interna digitala tjänster utan IPv4.

– Det kommer att vara experiment- och erfarenhetsverkstad under lång tid, men jag tror att vi kommer att se verkliga användningsområden inom några år, säger David Byers, och tillägger:
– Som universitet ska vi inte underskatta värdet av att visa att vi följer teknikutvecklingen. Har man inte vid det här laget fått igång IPv6 på ganska mycket grejer, så är det svårt att låtsas att man följer utvecklingen inom nätverksteknik.

Tre viktigaste råden

Slutligen, om David Byers ska sammanfatta sina råd till organisationer som ännu inte har infört Ipv6 så är hans tre viktigaste råd följande:

  • Starta med IPv6-stöd för externa tjänster.
  • Utbilda IT-personalen.
  • Ställ tydliga IPv6-krav på leverantörer av utrustning, system och tjänster.

Kort fakta om Linköpings universitet

Linköpings universitet är med 32 000 studenter och 4 000 anställda ett av Sveriges största universitet. Här utbildas bland annat läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitet har campus i Linköping, Norrköping och på Lidingö.

Linköpings universitet (liu.se) har i dag stöd för IPv6 på samtliga externa tjänster där det är möjligt med hänsyn till begränsningar hos leverantörer och i programvara. Under en typisk månad skickas drygt en miljon mejl från Linköpings universitet, varav över 26 procent skickas med IPv6. Under samma period tar universitet emot närmare två miljoner mejl (skräppost borträknat), varav cirka 22 procent skickas med IPv6.

Linköpings universitet siktar högt – inför stöd för IPv6 fullt ut

Utbilda IT-personalen och ställ IPv6-krav på leverantörer av utrustning och system. Det är två råd från Linköpings universitet som haft IPv6 i många år.

Linköpings universitet var tidigt ute med IPv6. Först började universitetet med stöd för IPv6 i interna nätverk. Därefter infördes IPv6 för den externa webbplatsen, DNS och e-post. Nu har universitetet siktet inställt på att samtliga arbetsdatorer och digitala tjänster ska ha IPv6-stöd.

– Vi insåg att IPv6 skulle bli en viktig teknik på sikt. Därför var det självklart för oss att tidigt börja införa tekniken i interna nät och externa digitala tjänster, säger David Byers, chef för IT-infrastrukturenheten på Linköpings universitet.

Ställ krav på IPv6-stöd vid upphandling

Universitet har under årens lopp hunnit samla på sig en mängd erfarenheter och lärdomar. Införandet av IPv6 på centrala tjänster, som exempel extern webbplats, är enkelt och inte särskilt tidskrävande, eftersom operativsystem, webbservrar och liknande tjänster överlag har bra stöd för IPv6. Det gäller även för de flesta internetleverantörer.

Däremot är David Byers erfarenhet att IPv6 fortfarande är en fråga som inte prioriteras fullt ut av leverantörer av utrustning, system och tjänster. Han understryker därför vikten av att ställa tydliga krav vid upphandling.

– Vid upphandling är det viktigt att ställa explicita krav på IPv6 och verifiera leverantörernas påståenden kring IPv6, säger David Byers. Det har hänt att leverantörer sagt att funktionaliteten är likvärdig oavsett om man använder IPv4 eller IPv6. I efterhand har det visat sig att det inte har stämt.

Andra viktiga lärdomar från det initiala införandet av IPv6 är att säkerställa att nätverksutrustningen har samma funktionalitet för IPv6 som för IPv4, samt att IT-personalen utbildas i IPv6. För Linköpings universitet tog införandet av IPv6 för extern webbplats, e-post, DNS och intranät uppskattningsvis cirka 30 arbetstimmar.

Experimentera med nätverk utan IPv4

Linköpings universitet har alltså siktet inställt på att införa IPv6 fullt ut. Arbetet görs med interna resurser, utan stöd från konsulter. Att ha IPv6-stöd för externa tjänster är en självklarhet för universitetet, men är inte alltid möjligt i system som drivs i publika moln eller hos en leverantör. Däremot är det inte riktigt lika självklart med IPv6-stöd i interna tjänster och arbetsdatorer. Inte ännu i alla fall.

– Nyttan är fortfarande begränsad. Det finns inga tjänster som våra användare nyttjar som kräver IPv6. Det kommer säkert förr eller senare, och då vill vi vara redo. Så därför fortsätter vi successivt att införa stöd för IPv6, säger David Byers, och tillägger:
– När vi skapar eller lägger om ett nätverk implementerar vi IPv6. Nätverk som inte ändras uppdateras vid behov. Förr eller senare resulterar det i att IPv6 är aktivt nästan överallt. 

Universitetet tänker dock inte stanna där. David Byers tror att de snart kommer att börja experimentera med nätverk med enbart stöd för IPv6, och på lite längre sikt även interna digitala tjänster utan IPv4.

– Det kommer att vara experiment- och erfarenhetsverkstad under lång tid, men jag tror att vi kommer att se verkliga användningsområden inom några år, säger David Byers, och tillägger:
– Som universitet ska vi inte underskatta värdet av att visa att vi följer teknikutvecklingen. Har man inte vid det här laget fått igång IPv6 på ganska mycket grejer, så är det svårt att låtsas att man följer utvecklingen inom nätverksteknik.

Tre viktigaste råden

Slutligen, om David Byers ska sammanfatta sina råd till organisationer som ännu inte har infört Ipv6 så är hans tre viktigaste råd följande:

  • Starta med IPv6-stöd för externa tjänster.
  • Utbilda IT-personalen.
  • Ställ tydliga IPv6-krav på leverantörer av utrustning, system och tjänster.

Kort fakta om Linköpings universitet

Linköpings universitet är med 32 000 studenter och 4 000 anställda ett av Sveriges största universitet. Här utbildas bland annat läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitet har campus i Linköping, Norrköping och på Lidingö.

Linköpings universitet (liu.se) har i dag stöd för IPv6 på samtliga externa tjänster där det är möjligt med hänsyn till begränsningar hos leverantörer och i programvara. Under en typisk månad skickas drygt en miljon mejl från Linköpings universitet, varav över 26 procent skickas med IPv6. Under samma period tar universitet emot närmare två miljoner mejl (skräppost borträknat), varav cirka 22 procent skickas med IPv6.