Falu kommun införde IPv6 på 40 timmar

Falu kommun ville inte vänta med att införa IPv6 till dess att behovet uppstod, utan ville vara steget före.

Nu har alla delar av IT-infrastrukturen stöd för IPv6, med undantag för ett antal nät som används för till exempel fastighetsövervakning.

– Det finns ingen anledning att inte införa IPv6. Om vi hade väntat till att ett behov uppstått så skulle vi behövt göra ett snabbt införande, där man måste kompromissa och hoppa över vissa delar av infrastrukturen, säger Marcus Holmberg, systemspecialist nätverkskommunikation på kommunstyrelseförvaltningen i Falu kommun.

Klart på en arbetsvecka

IT-enheten har den kompetens och erfarenhet som behövdes för att införa IPv6 så arbetet gjordes av Marcus Holmberg och hans kolleger på IT-enheten, utan externt konsultstöd. Det tog uppskattningsvis en arbetsvecka (40 timmar) att planera och införa IPv6. Merparten av tiden, 75 procent, användes till förberedelser – kartlägga och testa. Resterande tid, 25 procent, användes till själva införandet, att konfigurera och verifiera funktioner.

– Vi började med att inventera alla olika typer av nät och tjänster vi har, därefter rangordnade vi dessa efter tillgänglighetsprioritering, till exempel så prioriterades externa tjänster före interna, säger Marcus Holmberg.

Det som var mest utmanande och tidskrävande var kartläggningen av alla befintliga funktioner. Kommunen har en del äldre speciallösningar som hade bristfällig eller ingen dokumentation, vilket försvårade det hela.

Största framgångsfaktorn var labbtesten

För att undvika eventuella problem och fallgropar under själva införandet gjorde IT-enheten utförliga labbtester. Med facit i hand är det, enligt Marcus Holmberg, deras största framgångsfaktor.

– Det var värt att lägga tid på att testa allt i labbet för att kunna hitta fel som annars hade kunnat ställa till problem längre fram. Själva införandet gjorde vi sedan under ett servicefönster, utan något avbrott eller trafikpåverkan på klienter eller servrar, säger Marcus Holmberg.

60 procent av datatrafiken går vi IPv6

Falu kommuns externa tjänster såsom webbplats, e-post och DNS är tillgängliga via IPv6. Detsamma gäller för kommunens samtliga klientnät som kan hanterar intern och extern trafik via IPv6.

Kommunens alla delar av IT-infrastrukturen har IPv6-stöd, med undantag för vissa slutna nät som till exempel fastighetsövervakning. Kommunen har nyligen bytt ut sin virtuella servermiljö samt systemen för lagring och backup. Den nya miljön kräver att alla nya servrar har IPv6-stöd.

– Detta hade varit ett väldigt tråkigt problem att ta hand om, om vi inte tagit beslutet att införa IPv6 i proaktivt syfte, säger Marcus Holmberg.

Behovet av IPv6 syns även i datatrafiken. Ungefär 60 procent av trafiken i kommunens nät går över IPv6. Fler och fler e-postmeddelanden skickas även över IPv6. Kommunens arbete med IPv6 är inte slut. IT-enheten arbetar vidare, men nu ligger fokus på att försöka få systemtillverkare att bygga in IPv6-stöd, då alla system inte har detta. Marcus Holmbergs förhoppning är att det kommer att vara ett standardkrav i upphandlingar av system i framtiden.

– För oss som kommun ligger det i vår roll att vara med och lyfta fram IPv6 så att fler gör samma sak, säger Marcus Holmberg.

Fyra råd

Här är Marcus Holmbergs fyra råd till organisationer som står i begrepp att införa IPv6.

 1. Lägg den tid som krävs på förberedelser och tester, den tiden har man igen när införandet startar.
 2. Ta kontakt med en liknande organisation som redan har infört IPv6 för att lära av deras erfarenheter.
 3. Ta hjälp externt för att bolla tankar och idéer, om ni vill göra allt internt, men saknar erfarenhet och kompetens.
 4. Om förutsättningarna finns för att införa IPv6 så finns det ingen anledning till att inte göra det.

Korta fakta om Falu kommun

I Falun bor cirka 60 000 personer. Antalet anställda i kommunen är cirka 6 000 personer. Falun är en del av Falun Borlänge-regionen med totalt 165 000 invånare. Faluns hoppbackar utgör ett känt landmärke. Kommunen är med sitt gruvlandskap, stadslandskap och bergsmanslandskap sedan 2001 listat på UNESCO:s världsarvslista.

Kommunens externa webbplats, e-post och DNS har stöd för IPv6. Dagligen skickas 100 000 mejl i kommunens nät– majoriteten går via IPv6. Kommunen har även självhjälpsverktyg på den externa webbplatsen för att invånare snabbt och enkelt ska till exempel kunna söka bygglov, söka vuxenutbildning eller ansöka om förskoleplats. De flesta av dessa tjänster har IPv6, och kommunen arbetar successivt med att införa IPv6-stöd för samtliga system.

Merparten av den externa trafiken som går via IPv6 kan dock kopplas till kommunens användning av molntjänster, som exempelvis Office 365 och GAFE. En annan stor del av IPv6-trafiken genereras av kommunens publika trådlösa gästnätverk där användningen av sociala medier är populärast sett till trafikmängd de genererar.

Falu kommun införde IPv6 på 40 timmar

Falu kommun ville inte vänta med att införa IPv6 till dess att behovet uppstod, utan ville vara steget före.

Nu har alla delar av IT-infrastrukturen stöd för IPv6, med undantag för ett antal nät som används för till exempel fastighetsövervakning.

– Det finns ingen anledning att inte införa IPv6. Om vi hade väntat till att ett behov uppstått så skulle vi behövt göra ett snabbt införande, där man måste kompromissa och hoppa över vissa delar av infrastrukturen, säger Marcus Holmberg, systemspecialist nätverkskommunikation på kommunstyrelseförvaltningen i Falu kommun.

Klart på en arbetsvecka

IT-enheten har den kompetens och erfarenhet som behövdes för att införa IPv6 så arbetet gjordes av Marcus Holmberg och hans kolleger på IT-enheten, utan externt konsultstöd. Det tog uppskattningsvis en arbetsvecka (40 timmar) att planera och införa IPv6. Merparten av tiden, 75 procent, användes till förberedelser – kartlägga och testa. Resterande tid, 25 procent, användes till själva införandet, att konfigurera och verifiera funktioner.

– Vi började med att inventera alla olika typer av nät och tjänster vi har, därefter rangordnade vi dessa efter tillgänglighetsprioritering, till exempel så prioriterades externa tjänster före interna, säger Marcus Holmberg.

Det som var mest utmanande och tidskrävande var kartläggningen av alla befintliga funktioner. Kommunen har en del äldre speciallösningar som hade bristfällig eller ingen dokumentation, vilket försvårade det hela.

Största framgångsfaktorn var labbtesten

För att undvika eventuella problem och fallgropar under själva införandet gjorde IT-enheten utförliga labbtester. Med facit i hand är det, enligt Marcus Holmberg, deras största framgångsfaktor.

– Det var värt att lägga tid på att testa allt i labbet för att kunna hitta fel som annars hade kunnat ställa till problem längre fram. Själva införandet gjorde vi sedan under ett servicefönster, utan något avbrott eller trafikpåverkan på klienter eller servrar, säger Marcus Holmberg.

60 procent av datatrafiken går vi IPv6

Falu kommuns externa tjänster såsom webbplats, e-post och DNS är tillgängliga via IPv6. Detsamma gäller för kommunens samtliga klientnät som kan hanterar intern och extern trafik via IPv6.

Kommunens alla delar av IT-infrastrukturen har IPv6-stöd, med undantag för vissa slutna nät som till exempel fastighetsövervakning. Kommunen har nyligen bytt ut sin virtuella servermiljö samt systemen för lagring och backup. Den nya miljön kräver att alla nya servrar har IPv6-stöd.

– Detta hade varit ett väldigt tråkigt problem att ta hand om, om vi inte tagit beslutet att införa IPv6 i proaktivt syfte, säger Marcus Holmberg.

Behovet av IPv6 syns även i datatrafiken. Ungefär 60 procent av trafiken i kommunens nät går över IPv6. Fler och fler e-postmeddelanden skickas även över IPv6. Kommunens arbete med IPv6 är inte slut. IT-enheten arbetar vidare, men nu ligger fokus på att försöka få systemtillverkare att bygga in IPv6-stöd, då alla system inte har detta. Marcus Holmbergs förhoppning är att det kommer att vara ett standardkrav i upphandlingar av system i framtiden.

– För oss som kommun ligger det i vår roll att vara med och lyfta fram IPv6 så att fler gör samma sak, säger Marcus Holmberg.

Fyra råd

Här är Marcus Holmbergs fyra råd till organisationer som står i begrepp att införa IPv6.

 1. Lägg den tid som krävs på förberedelser och tester, den tiden har man igen när införandet startar.
 2. Ta kontakt med en liknande organisation som redan har infört IPv6 för att lära av deras erfarenheter.
 3. Ta hjälp externt för att bolla tankar och idéer, om ni vill göra allt internt, men saknar erfarenhet och kompetens.
 4. Om förutsättningarna finns för att införa IPv6 så finns det ingen anledning till att inte göra det.

Korta fakta om Falu kommun

I Falun bor cirka 60 000 personer. Antalet anställda i kommunen är cirka 6 000 personer. Falun är en del av Falun Borlänge-regionen med totalt 165 000 invånare. Faluns hoppbackar utgör ett känt landmärke. Kommunen är med sitt gruvlandskap, stadslandskap och bergsmanslandskap sedan 2001 listat på UNESCO:s världsarvslista.

Kommunens externa webbplats, e-post och DNS har stöd för IPv6. Dagligen skickas 100 000 mejl i kommunens nät– majoriteten går via IPv6. Kommunen har även självhjälpsverktyg på den externa webbplatsen för att invånare snabbt och enkelt ska till exempel kunna söka bygglov, söka vuxenutbildning eller ansöka om förskoleplats. De flesta av dessa tjänster har IPv6, och kommunen arbetar successivt med att införa IPv6-stöd för samtliga system.

Merparten av den externa trafiken som går via IPv6 kan dock kopplas till kommunens användning av molntjänster, som exempelvis Office 365 och GAFE. En annan stor del av IPv6-trafiken genereras av kommunens publika trådlösa gästnätverk där användningen av sociala medier är populärast sett till trafikmängd de genererar.

Falu kommun införde IPv6 på 40 timmar

Falu kommun ville inte vänta med att införa IPv6 till dess att behovet uppstod, utan ville vara steget före.

Nu har alla delar av IT-infrastrukturen stöd för IPv6, med undantag för ett antal nät som används för till exempel fastighetsövervakning.

– Det finns ingen anledning att inte införa IPv6. Om vi hade väntat till att ett behov uppstått så skulle vi behövt göra ett snabbt införande, där man måste kompromissa och hoppa över vissa delar av infrastrukturen, säger Marcus Holmberg, systemspecialist nätverkskommunikation på kommunstyrelseförvaltningen i Falu kommun.

Klart på en arbetsvecka

IT-enheten har den kompetens och erfarenhet som behövdes för att införa IPv6 så arbetet gjordes av Marcus Holmberg och hans kolleger på IT-enheten, utan externt konsultstöd. Det tog uppskattningsvis en arbetsvecka (40 timmar) att planera och införa IPv6. Merparten av tiden, 75 procent, användes till förberedelser – kartlägga och testa. Resterande tid, 25 procent, användes till själva införandet, att konfigurera och verifiera funktioner.

– Vi började med att inventera alla olika typer av nät och tjänster vi har, därefter rangordnade vi dessa efter tillgänglighetsprioritering, till exempel så prioriterades externa tjänster före interna, säger Marcus Holmberg.

Det som var mest utmanande och tidskrävande var kartläggningen av alla befintliga funktioner. Kommunen har en del äldre speciallösningar som hade bristfällig eller ingen dokumentation, vilket försvårade det hela.

Största framgångsfaktorn var labbtesten

För att undvika eventuella problem och fallgropar under själva införandet gjorde IT-enheten utförliga labbtester. Med facit i hand är det, enligt Marcus Holmberg, deras största framgångsfaktor.

– Det var värt att lägga tid på att testa allt i labbet för att kunna hitta fel som annars hade kunnat ställa till problem längre fram. Själva införandet gjorde vi sedan under ett servicefönster, utan något avbrott eller trafikpåverkan på klienter eller servrar, säger Marcus Holmberg.

60 procent av datatrafiken går vi IPv6

Falu kommuns externa tjänster såsom webbplats, e-post och DNS är tillgängliga via IPv6. Detsamma gäller för kommunens samtliga klientnät som kan hanterar intern och extern trafik via IPv6.

Kommunens alla delar av IT-infrastrukturen har IPv6-stöd, med undantag för vissa slutna nät som till exempel fastighetsövervakning. Kommunen har nyligen bytt ut sin virtuella servermiljö samt systemen för lagring och backup. Den nya miljön kräver att alla nya servrar har IPv6-stöd.

– Detta hade varit ett väldigt tråkigt problem att ta hand om, om vi inte tagit beslutet att införa IPv6 i proaktivt syfte, säger Marcus Holmberg.

Behovet av IPv6 syns även i datatrafiken. Ungefär 60 procent av trafiken i kommunens nät går över IPv6. Fler och fler e-postmeddelanden skickas även över IPv6. Kommunens arbete med IPv6 är inte slut. IT-enheten arbetar vidare, men nu ligger fokus på att försöka få systemtillverkare att bygga in IPv6-stöd, då alla system inte har detta. Marcus Holmbergs förhoppning är att det kommer att vara ett standardkrav i upphandlingar av system i framtiden.

– För oss som kommun ligger det i vår roll att vara med och lyfta fram IPv6 så att fler gör samma sak, säger Marcus Holmberg.

Fyra råd

Här är Marcus Holmbergs fyra råd till organisationer som står i begrepp att införa IPv6.

 1. Lägg den tid som krävs på förberedelser och tester, den tiden har man igen när införandet startar.
 2. Ta kontakt med en liknande organisation som redan har infört IPv6 för att lära av deras erfarenheter.
 3. Ta hjälp externt för att bolla tankar och idéer, om ni vill göra allt internt, men saknar erfarenhet och kompetens.
 4. Om förutsättningarna finns för att införa IPv6 så finns det ingen anledning till att inte göra det.

Korta fakta om Falu kommun

I Falun bor cirka 60 000 personer. Antalet anställda i kommunen är cirka 6 000 personer. Falun är en del av Falun Borlänge-regionen med totalt 165 000 invånare. Faluns hoppbackar utgör ett känt landmärke. Kommunen är med sitt gruvlandskap, stadslandskap och bergsmanslandskap sedan 2001 listat på UNESCO:s världsarvslista.

Kommunens externa webbplats, e-post och DNS har stöd för IPv6. Dagligen skickas 100 000 mejl i kommunens nät– majoriteten går via IPv6. Kommunen har även självhjälpsverktyg på den externa webbplatsen för att invånare snabbt och enkelt ska till exempel kunna söka bygglov, söka vuxenutbildning eller ansöka om förskoleplats. De flesta av dessa tjänster har IPv6, och kommunen arbetar successivt med att införa IPv6-stöd för samtliga system.

Merparten av den externa trafiken som går via IPv6 kan dock kopplas till kommunens användning av molntjänster, som exempelvis Office 365 och GAFE. En annan stor del av IPv6-trafiken genereras av kommunens publika trådlösa gästnätverk där användningen av sociala medier är populärast sett till trafikmängd de genererar.