Bristen på IPv4-adresser fick Mölndals stad att införa IPv6

Det är enklare att införa IPv6 än vad många tror. Finns beslutet och resurserna för att göra det, då finns det inget att vänta på.

I början av september 2019 beslutade Mölndals stad att införa IPv6-stöd i kommunens externa tjänster. Kommunen fattade sitt beslut efter beskedet om att IPv4-adresserna snart skulle vara slut i Europa.

– Vi ska vara nåbara och tillgängliga för alla, även för dem som endast kan nå oss via IPv6, säger Anders Westerberg, IT-säkerhetsansvarig på Mölndals stad.

Flera IPv6-utredningar föregick beslutet

När Mölndals stad beslutade om IPv6 var det inte första gången som frågan var uppe till diskussion. IPv6 hade utretts ett antal gånger mellan åren 2011 och 2018. Men varje gång kom utredarna fram till att det inte fanns några fördelar med att införa IPv6.

Men, den här gången verkar beslutet ha varit vältajmat. Bara ett par månader efter Mölndals beslut informerade RIPE NCC, som är den organisation som förvaltar och tilldelar IP-adresser i Europa, att tilldelningen av det sista blocket med IPv4-adresser hade gjorts. I och med detta finns det inte längre fler block med IPv4-adresser. Nya aktörer som vill vara tillgängliga via internet och som inte har IPv4-adresser, kan alltså endast få IPv6-adresser.

Enkelt att införa med kompetens i huset

När beslutet väl var fattat har det varit varken tidskrävande eller komplicerat att införa IPv6. Anders Westerberg uppskattar att IT-avdelningen har lagt ner motsvarande en arbetsvecka för att planera och genomföra införandet. Kommunen har inte tagit hjälp av konsulter.

– Jag tycker att det alltid är en klar fördel att ha egen kompetens, då det är svårt att få kontinuitet när man använder konsulter, säger Anders Westerberg. För att införa IPv6 är det viktigt att ha personal som bland annat har förståelse för och erfarenhet av nätverk, routing och brandväggar.

Kommunen har i flera år haft IPv6-adressering mot sin internetleverantör och kommunens mobiloperatör stöder IPv6 fullt ut i sina mobilnät. Även detta, menar Anders Westerberg, har bidragit till att införandet gått så pass smidigt. Men, det finns andra leverantörer som inte kommit lika långt i sin IPv6-anpassning.

– Det har däremot varit och är fortfarande en utmaning att övertala leverantörer av molnbaserade system att införa IPv6. Det är en pågående process som vi ännu inte är klara med, säger Anders Westerberg.

Mobila VPN-lösningar via IPv6

Nu när IPv6 är infört går det att nå kommunens externa webbplats via IPv6. Kommunens e-post-system, DNS och flertalet av verksamheternas webbtjänster både för medarbetare och medborgare har stöd för IPv6.

Införandet har även medfört att kommunens medarbetare som använder VPN-lösning via mobilnät ofta ansluter över IPv6, istället för IPv4. Fortfarande är datatrafiken via IPv6 liten. Anders Westerberg uppskattar att motsvarande 0,5-1 procent av datatrafiken går via IPv6, och resterande via IPv4.

– Hittills har det varit svårt att säga om införandet har hjälpt verksamheten. Förhoppningsvis har det underlättat för personal som varit utomlands och endast haft tillgång till ett IPv6-nät, då deras VPN-lösning fungerat lika bra ändå, säger Anders Westerberg.

IPv6-stöd i alla stadens nät

Nästa steg för Mölndals stad är att införa IPv6-stöd i stadens alla interna nät, men det steget ligger lite längre fram i tiden. Det kommer att bli nödvändigt att ta steget någon gång för att kunna nå IPv6-baserade tjänster på internet.

– Det är troligen enklare att införa IPv6 internt istället för att försöka stanna kvar på IPv4 och använda adressöversättningslösningar, säger Anders Westerberg.

Tre råd

Om Anders Westerberg ska ge några råd till organisationer som ännu inte har tagit steget att införa IPv6, är hans råd följande:

  • Ta inte ett för stort steg utan börja med något enkelt som DNS, vilket ändå är en förutsättning för att faktiskt kunna nyttja IPv6-adresseringen.
  • Planeringen av IP-adresser kan vara tidskrävande och kännas lite övermäktig. Det går att begränsa införandet till särskilda tjänster genom att dela upp IPv6-allokeringen i minsta möjliga block (subnät).
  • Finns beslutet och resurser för införande så är det inget att vänta på, det är enklare än många tror.

Korta fakta om Mölndals stad

Mölndals stad, den tredje största kommunen i Västra Götalands län, ligger strax söder om Göteborg. Mölndal har drygt 68 000 invånare och drygt 5 000 anställda som arbetar i kommunens tio olika förvaltningar. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslagning av Mölndal, Kållered och Lindome 1971.

Mölndals externa webbplats, molndal.se, e-postsystem och DNS har stöd för IPv6. Webbplatsen har cirka 25 000 besök varje månad (genomsnittligt antal visningar av startsidan under 2019). Varje månad hanteras i genomsnitt cirka 350 000 e-postmeddelanden. Webbtjänster som medborgare kan nå via IPv6 är exempelvis ärendesystem och synpunktshantering, arkiv och kartor (GIS) samt lokalbokning för föreningar. Kommunens medarbetare kan nå intranät, tjänster för tidsrapportering, projekthantering och andra interna verksamhetssystem via IPv6.

Bristen på IPv4-adresser fick Mölndals stad att införa IPv6

Det är enklare att införa IPv6 än vad många tror. Finns beslutet och resurserna för att göra det, då finns det inget att vänta på.

I början av september 2019 beslutade Mölndals stad att införa IPv6-stöd i kommunens externa tjänster. Kommunen fattade sitt beslut efter beskedet om att IPv4-adresserna snart skulle vara slut i Europa.

– Vi ska vara nåbara och tillgängliga för alla, även för dem som endast kan nå oss via IPv6, säger Anders Westerberg, IT-säkerhetsansvarig på Mölndals stad.

Flera IPv6-utredningar föregick beslutet

När Mölndals stad beslutade om IPv6 var det inte första gången som frågan var uppe till diskussion. IPv6 hade utretts ett antal gånger mellan åren 2011 och 2018. Men varje gång kom utredarna fram till att det inte fanns några fördelar med att införa IPv6.

Men, den här gången verkar beslutet ha varit vältajmat. Bara ett par månader efter Mölndals beslut informerade RIPE NCC, som är den organisation som förvaltar och tilldelar IP-adresser i Europa, att tilldelningen av det sista blocket med IPv4-adresser hade gjorts. I och med detta finns det inte längre fler block med IPv4-adresser. Nya aktörer som vill vara tillgängliga via internet och som inte har IPv4-adresser, kan alltså endast få IPv6-adresser.

Enkelt att införa med kompetens i huset

När beslutet väl var fattat har det varit varken tidskrävande eller komplicerat att införa IPv6. Anders Westerberg uppskattar att IT-avdelningen har lagt ner motsvarande en arbetsvecka för att planera och genomföra införandet. Kommunen har inte tagit hjälp av konsulter.

– Jag tycker att det alltid är en klar fördel att ha egen kompetens, då det är svårt att få kontinuitet när man använder konsulter, säger Anders Westerberg. För att införa IPv6 är det viktigt att ha personal som bland annat har förståelse för och erfarenhet av nätverk, routing och brandväggar.

Kommunen har i flera år haft IPv6-adressering mot sin internetleverantör och kommunens mobiloperatör stöder IPv6 fullt ut i sina mobilnät. Även detta, menar Anders Westerberg, har bidragit till att införandet gått så pass smidigt. Men, det finns andra leverantörer som inte kommit lika långt i sin IPv6-anpassning.

– Det har däremot varit och är fortfarande en utmaning att övertala leverantörer av molnbaserade system att införa IPv6. Det är en pågående process som vi ännu inte är klara med, säger Anders Westerberg.

Mobila VPN-lösningar via IPv6

Nu när IPv6 är infört går det att nå kommunens externa webbplats via IPv6. Kommunens e-post-system, DNS och flertalet av verksamheternas webbtjänster både för medarbetare och medborgare har stöd för IPv6.

Införandet har även medfört att kommunens medarbetare som använder VPN-lösning via mobilnät ofta ansluter över IPv6, istället för IPv4. Fortfarande är datatrafiken via IPv6 liten. Anders Westerberg uppskattar att motsvarande 0,5-1 procent av datatrafiken går via IPv6, och resterande via IPv4.

– Hittills har det varit svårt att säga om införandet har hjälpt verksamheten. Förhoppningsvis har det underlättat för personal som varit utomlands och endast haft tillgång till ett IPv6-nät, då deras VPN-lösning fungerat lika bra ändå, säger Anders Westerberg.

IPv6-stöd i alla stadens nät

Nästa steg för Mölndals stad är att införa IPv6-stöd i stadens alla interna nät, men det steget ligger lite längre fram i tiden. Det kommer att bli nödvändigt att ta steget någon gång för att kunna nå IPv6-baserade tjänster på internet.

– Det är troligen enklare att införa IPv6 internt istället för att försöka stanna kvar på IPv4 och använda adressöversättningslösningar, säger Anders Westerberg.

Tre råd

Om Anders Westerberg ska ge några råd till organisationer som ännu inte har tagit steget att införa IPv6, är hans råd följande:

  • Ta inte ett för stort steg utan börja med något enkelt som DNS, vilket ändå är en förutsättning för att faktiskt kunna nyttja IPv6-adresseringen.
  • Planeringen av IP-adresser kan vara tidskrävande och kännas lite övermäktig. Det går att begränsa införandet till särskilda tjänster genom att dela upp IPv6-allokeringen i minsta möjliga block (subnät).
  • Finns beslutet och resurser för införande så är det inget att vänta på, det är enklare än många tror.

Korta fakta om Mölndals stad

Mölndals stad, den tredje största kommunen i Västra Götalands län, ligger strax söder om Göteborg. Mölndal har drygt 68 000 invånare och drygt 5 000 anställda som arbetar i kommunens tio olika förvaltningar. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslagning av Mölndal, Kållered och Lindome 1971.

Mölndals externa webbplats, molndal.se, e-postsystem och DNS har stöd för IPv6. Webbplatsen har cirka 25 000 besök varje månad (genomsnittligt antal visningar av startsidan under 2019). Varje månad hanteras i genomsnitt cirka 350 000 e-postmeddelanden. Webbtjänster som medborgare kan nå via IPv6 är exempelvis ärendesystem och synpunktshantering, arkiv och kartor (GIS) samt lokalbokning för föreningar. Kommunens medarbetare kan nå intranät, tjänster för tidsrapportering, projekthantering och andra interna verksamhetssystem via IPv6.

Bristen på IPv4-adresser fick Mölndals stad att införa IPv6

Det är enklare att införa IPv6 än vad många tror. Finns beslutet och resurserna för att göra det, då finns det inget att vänta på.

I början av september 2019 beslutade Mölndals stad att införa IPv6-stöd i kommunens externa tjänster. Kommunen fattade sitt beslut efter beskedet om att IPv4-adresserna snart skulle vara slut i Europa.

– Vi ska vara nåbara och tillgängliga för alla, även för dem som endast kan nå oss via IPv6, säger Anders Westerberg, IT-säkerhetsansvarig på Mölndals stad.

Flera IPv6-utredningar föregick beslutet

När Mölndals stad beslutade om IPv6 var det inte första gången som frågan var uppe till diskussion. IPv6 hade utretts ett antal gånger mellan åren 2011 och 2018. Men varje gång kom utredarna fram till att det inte fanns några fördelar med att införa IPv6.

Men, den här gången verkar beslutet ha varit vältajmat. Bara ett par månader efter Mölndals beslut informerade RIPE NCC, som är den organisation som förvaltar och tilldelar IP-adresser i Europa, att tilldelningen av det sista blocket med IPv4-adresser hade gjorts. I och med detta finns det inte längre fler block med IPv4-adresser. Nya aktörer som vill vara tillgängliga via internet och som inte har IPv4-adresser, kan alltså endast få IPv6-adresser.

Enkelt att införa med kompetens i huset

När beslutet väl var fattat har det varit varken tidskrävande eller komplicerat att införa IPv6. Anders Westerberg uppskattar att IT-avdelningen har lagt ner motsvarande en arbetsvecka för att planera och genomföra införandet. Kommunen har inte tagit hjälp av konsulter.

– Jag tycker att det alltid är en klar fördel att ha egen kompetens, då det är svårt att få kontinuitet när man använder konsulter, säger Anders Westerberg. För att införa IPv6 är det viktigt att ha personal som bland annat har förståelse för och erfarenhet av nätverk, routing och brandväggar.

Kommunen har i flera år haft IPv6-adressering mot sin internetleverantör och kommunens mobiloperatör stöder IPv6 fullt ut i sina mobilnät. Även detta, menar Anders Westerberg, har bidragit till att införandet gått så pass smidigt. Men, det finns andra leverantörer som inte kommit lika långt i sin IPv6-anpassning.

– Det har däremot varit och är fortfarande en utmaning att övertala leverantörer av molnbaserade system att införa IPv6. Det är en pågående process som vi ännu inte är klara med, säger Anders Westerberg.

Mobila VPN-lösningar via IPv6

Nu när IPv6 är infört går det att nå kommunens externa webbplats via IPv6. Kommunens e-post-system, DNS och flertalet av verksamheternas webbtjänster både för medarbetare och medborgare har stöd för IPv6.

Införandet har även medfört att kommunens medarbetare som använder VPN-lösning via mobilnät ofta ansluter över IPv6, istället för IPv4. Fortfarande är datatrafiken via IPv6 liten. Anders Westerberg uppskattar att motsvarande 0,5-1 procent av datatrafiken går via IPv6, och resterande via IPv4.

– Hittills har det varit svårt att säga om införandet har hjälpt verksamheten. Förhoppningsvis har det underlättat för personal som varit utomlands och endast haft tillgång till ett IPv6-nät, då deras VPN-lösning fungerat lika bra ändå, säger Anders Westerberg.

IPv6-stöd i alla stadens nät

Nästa steg för Mölndals stad är att införa IPv6-stöd i stadens alla interna nät, men det steget ligger lite längre fram i tiden. Det kommer att bli nödvändigt att ta steget någon gång för att kunna nå IPv6-baserade tjänster på internet.

– Det är troligen enklare att införa IPv6 internt istället för att försöka stanna kvar på IPv4 och använda adressöversättningslösningar, säger Anders Westerberg.

Tre råd

Om Anders Westerberg ska ge några råd till organisationer som ännu inte har tagit steget att införa IPv6, är hans råd följande:

  • Ta inte ett för stort steg utan börja med något enkelt som DNS, vilket ändå är en förutsättning för att faktiskt kunna nyttja IPv6-adresseringen.
  • Planeringen av IP-adresser kan vara tidskrävande och kännas lite övermäktig. Det går att begränsa införandet till särskilda tjänster genom att dela upp IPv6-allokeringen i minsta möjliga block (subnät).
  • Finns beslutet och resurser för införande så är det inget att vänta på, det är enklare än många tror.

Korta fakta om Mölndals stad

Mölndals stad, den tredje största kommunen i Västra Götalands län, ligger strax söder om Göteborg. Mölndal har drygt 68 000 invånare och drygt 5 000 anställda som arbetar i kommunens tio olika förvaltningar. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslagning av Mölndal, Kållered och Lindome 1971.

Mölndals externa webbplats, molndal.se, e-postsystem och DNS har stöd för IPv6. Webbplatsen har cirka 25 000 besök varje månad (genomsnittligt antal visningar av startsidan under 2019). Varje månad hanteras i genomsnitt cirka 350 000 e-postmeddelanden. Webbtjänster som medborgare kan nå via IPv6 är exempelvis ärendesystem och synpunktshantering, arkiv och kartor (GIS) samt lokalbokning för föreningar. Kommunens medarbetare kan nå intranät, tjänster för tidsrapportering, projekthantering och andra interna verksamhetssystem via IPv6.