Beakta IPv6 för att säkra en hållbar IT-infrastruktur över tid

Bolagsverkets externa digitala tjänster är tillgängliga för alla, oavsett om användarna surfar via IPv4 eller IPv6. Detta är viktigast för myndigheten, internt uppfyller IPv4 fortfarande verksamhetens behov.

Bolagsverket är en av de myndigheter som var tidigt ute med att införa IPv6. Myndigheten beslutade 2010/2011 att införa IPv6 för sina externa digitala tjänster. Det var när dåvarande e-delegationen* rekommenderade offentlig sektor att införa IPv6.

– Bolagsverkets ledning ville följa e-delegationens råd, därför började vi införa IPv6, säger Robert Strandberg, IT-arkitekt infrastruktur på Bolagsverket. Då för ungefär tio år sedan såg vi egentligen inte någon verksamhetsnytta med IPv6.

Bolagsverket valde alltså ändå att införa IPv6, trots att de inte såg den direkta nyttan med det.

– Det är viktigt att se på IPv6 som en del av den vanliga livscykelhanteringen för tjänster och infrastruktur. Det är inget man kan bortse från om organisationens IT-infrastruktur ska vara hållbar och framtidssäker, säger Robert Strandberg.

Enkelt att införa IPv6 för externa digitala tjänster

Bolagsverkets erfarenhet är att det är enkelt och inte särskilt tidskrävande att införa IPv6 för externa digitala tjänster. Myndigheten tog hjälp av konsulter, dels för att utbilda myndighetens IT-personal i IPv6 och DNSSEC**), dels för själva införandet.

– Vi kunde införa IPv6 på vår befintliga internetanslutning och på ett enda ställe i de externa lastbalanserarna. På så sätt behövde vi inte införa IPv6-stöd i det interna nätet, i brandväggarna, och inte heller dualstack i servarna, säger Robert Strandberg, och tillägger:
– Vår internetleverantör Telia hade på den tiden inte stöd för IPv6, eftersom vi var så tidigt ute, så initialt ordnade de en tunnlad lösning för vår räkning.

En av få saker som Bolagsverket behövde justera internt var att uppdatera programvaran som loggar IP-adresser så att den kunde logga både IPv4- och IPv6-adresser.

Viktigast att vara externt nåbar via IPv6

Nästa steg för Bolagsverket är att införa IPv6 internt, med dual stack i samtliga servrar så att de kan hantera trafik via både IPv4 och IPv6. Hittills har myndigheten dock valt att avvakta med detta och prioriterat andra aktiviteter.

– Vi har tagit det viktigaste steget och gjort våra externa digitala tjänster tillgängliga över IPv6, och därmed gjort dem nåbara för alla, säger Robert Strandberg. Hittills har vi bedömt att införa IPv6 i alla interna system inte ger tillräckligt tydligt mervärde, då IPv4 fyller nuvarande verksamhetsbehov.

Ställ krav vid upphandling

Bolagsverket vittnar precis som många andra att verksamhetsnyttan med IPv6 inte alltid är tillräckligt tydlig. Så länge kunder och medborgare använder IPv4 är det tillräckligt att den externa webbplatsen och andra digitala tjänster kan nås via IPv4. Dock kan problem uppstå, speciellt när surfning sker från användare i utlandet vilka endast har IPv6, om ens webbplats bara fungerar för IPv4.

– Ska IPv6 införas fullt ut internt krävs att man ställer krav vid upphandling av produkter, tjänster och system, säger Robert Strandberg. Samtidigt behöver man förstå att det kommer att ta resurser från till exempel andra åtgärder för att digitalisera verksamheten.

Robert Strandbergs viktigaste råd till andra som ännu inte har infört IPv6 är att se på IPv6 på samma sätt som övriga faktorer som är relevanta i livscykelhanteringen av en organisations IT-infrastruktur. IPv6 är en pusselbit för att framtidssäkra nät och tjänster och vara digitalt tillgänglig för alla.

Korta fakta om Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag, tillhandahåller företagsinformation och tar emot årsredovisningar. Bolagsverket erbjuder även köp och sök av företagsfakta från myndighetens register. Myndigheten har drygt en miljon företag och föreningar registrerade i sina register. Antalet registerärenden ökar för varje år. Myndigheten, som är avgiftsfinansierad, har en omsättning på 600 miljoner kronor (2019), antalet anställda är 519 och all verksamhet finns i Sundsvall.

Bolagsverkets externa webbplats, www.bolagsverket.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Detsamma gäller för myndighetens cirka tio e-tjänster. IPv6-trafiken är fortfarande liten. Under ett dygn är det endast cirka två procent av e-tjänstanvändarna som surfar med IPv6.

Förklaringar av begrepp

*) E-delegationen hade mellan 2009 och 2015 regeringens uppdrag att driva på arbetet med att digitalisera offentlig sektor.

**) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.

Beakta IPv6 för att säkra en hållbar IT-infrastruktur över tid

Bolagsverkets externa digitala tjänster är tillgängliga för alla, oavsett om användarna surfar via IPv4 eller IPv6. Detta är viktigast för myndigheten, internt uppfyller IPv4 fortfarande verksamhetens behov.

Bolagsverket är en av de myndigheter som var tidigt ute med att införa IPv6. Myndigheten beslutade 2010/2011 att införa IPv6 för sina externa digitala tjänster. Det var när dåvarande e-delegationen* rekommenderade offentlig sektor att införa IPv6.

– Bolagsverkets ledning ville följa e-delegationens råd, därför började vi införa IPv6, säger Robert Strandberg, IT-arkitekt infrastruktur på Bolagsverket. Då för ungefär tio år sedan såg vi egentligen inte någon verksamhetsnytta med IPv6.

Bolagsverket valde alltså ändå att införa IPv6, trots att de inte såg den direkta nyttan med det.

– Det är viktigt att se på IPv6 som en del av den vanliga livscykelhanteringen för tjänster och infrastruktur. Det är inget man kan bortse från om organisationens IT-infrastruktur ska vara hållbar och framtidssäker, säger Robert Strandberg.

Enkelt att införa IPv6 för externa digitala tjänster

Bolagsverkets erfarenhet är att det är enkelt och inte särskilt tidskrävande att införa IPv6 för externa digitala tjänster. Myndigheten tog hjälp av konsulter, dels för att utbilda myndighetens IT-personal i IPv6 och DNSSEC**), dels för själva införandet.

– Vi kunde införa IPv6 på vår befintliga internetanslutning och på ett enda ställe i de externa lastbalanserarna. På så sätt behövde vi inte införa IPv6-stöd i det interna nätet, i brandväggarna, och inte heller dualstack i servarna, säger Robert Strandberg, och tillägger:
– Vår internetleverantör Telia hade på den tiden inte stöd för IPv6, eftersom vi var så tidigt ute, så initialt ordnade de en tunnlad lösning för vår räkning.

En av få saker som Bolagsverket behövde justera internt var att uppdatera programvaran som loggar IP-adresser så att den kunde logga både IPv4- och IPv6-adresser.

Viktigast att vara externt nåbar via IPv6

Nästa steg för Bolagsverket är att införa IPv6 internt, med dual stack i samtliga servrar så att de kan hantera trafik via både IPv4 och IPv6. Hittills har myndigheten dock valt att avvakta med detta och prioriterat andra aktiviteter.

– Vi har tagit det viktigaste steget och gjort våra externa digitala tjänster tillgängliga över IPv6, och därmed gjort dem nåbara för alla, säger Robert Strandberg. Hittills har vi bedömt att införa IPv6 i alla interna system inte ger tillräckligt tydligt mervärde, då IPv4 fyller nuvarande verksamhetsbehov.

Ställ krav vid upphandling

Bolagsverket vittnar precis som många andra att verksamhetsnyttan med IPv6 inte alltid är tillräckligt tydlig. Så länge kunder och medborgare använder IPv4 är det tillräckligt att den externa webbplatsen och andra digitala tjänster kan nås via IPv4. Dock kan problem uppstå, speciellt när surfning sker från användare i utlandet vilka endast har IPv6, om ens webbplats bara fungerar för IPv4.

– Ska IPv6 införas fullt ut internt krävs att man ställer krav vid upphandling av produkter, tjänster och system, säger Robert Strandberg. Samtidigt behöver man förstå att det kommer att ta resurser från till exempel andra åtgärder för att digitalisera verksamheten.

Robert Strandbergs viktigaste råd till andra som ännu inte har infört IPv6 är att se på IPv6 på samma sätt som övriga faktorer som är relevanta i livscykelhanteringen av en organisations IT-infrastruktur. IPv6 är en pusselbit för att framtidssäkra nät och tjänster och vara digitalt tillgänglig för alla.

Korta fakta om Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag, tillhandahåller företagsinformation och tar emot årsredovisningar. Bolagsverket erbjuder även köp och sök av företagsfakta från myndighetens register. Myndigheten har drygt en miljon företag och föreningar registrerade i sina register. Antalet registerärenden ökar för varje år. Myndigheten, som är avgiftsfinansierad, har en omsättning på 600 miljoner kronor (2019), antalet anställda är 519 och all verksamhet finns i Sundsvall.

Bolagsverkets externa webbplats, www.bolagsverket.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Detsamma gäller för myndighetens cirka tio e-tjänster. IPv6-trafiken är fortfarande liten. Under ett dygn är det endast cirka två procent av e-tjänstanvändarna som surfar med IPv6.

Förklaringar av begrepp

*) E-delegationen hade mellan 2009 och 2015 regeringens uppdrag att driva på arbetet med att digitalisera offentlig sektor.

**) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.

Beakta IPv6 för att säkra en hållbar IT-infrastruktur över tid

Bolagsverkets externa digitala tjänster är tillgängliga för alla, oavsett om användarna surfar via IPv4 eller IPv6. Detta är viktigast för myndigheten, internt uppfyller IPv4 fortfarande verksamhetens behov.

Bolagsverket är en av de myndigheter som var tidigt ute med att införa IPv6. Myndigheten beslutade 2010/2011 att införa IPv6 för sina externa digitala tjänster. Det var när dåvarande e-delegationen* rekommenderade offentlig sektor att införa IPv6.

– Bolagsverkets ledning ville följa e-delegationens råd, därför började vi införa IPv6, säger Robert Strandberg, IT-arkitekt infrastruktur på Bolagsverket. Då för ungefär tio år sedan såg vi egentligen inte någon verksamhetsnytta med IPv6.

Bolagsverket valde alltså ändå att införa IPv6, trots att de inte såg den direkta nyttan med det.

– Det är viktigt att se på IPv6 som en del av den vanliga livscykelhanteringen för tjänster och infrastruktur. Det är inget man kan bortse från om organisationens IT-infrastruktur ska vara hållbar och framtidssäker, säger Robert Strandberg.

Enkelt att införa IPv6 för externa digitala tjänster

Bolagsverkets erfarenhet är att det är enkelt och inte särskilt tidskrävande att införa IPv6 för externa digitala tjänster. Myndigheten tog hjälp av konsulter, dels för att utbilda myndighetens IT-personal i IPv6 och DNSSEC**), dels för själva införandet.

– Vi kunde införa IPv6 på vår befintliga internetanslutning och på ett enda ställe i de externa lastbalanserarna. På så sätt behövde vi inte införa IPv6-stöd i det interna nätet, i brandväggarna, och inte heller dualstack i servarna, säger Robert Strandberg, och tillägger:
– Vår internetleverantör Telia hade på den tiden inte stöd för IPv6, eftersom vi var så tidigt ute, så initialt ordnade de en tunnlad lösning för vår räkning.

En av få saker som Bolagsverket behövde justera internt var att uppdatera programvaran som loggar IP-adresser så att den kunde logga både IPv4- och IPv6-adresser.

Viktigast att vara externt nåbar via IPv6

Nästa steg för Bolagsverket är att införa IPv6 internt, med dual stack i samtliga servrar så att de kan hantera trafik via både IPv4 och IPv6. Hittills har myndigheten dock valt att avvakta med detta och prioriterat andra aktiviteter.

– Vi har tagit det viktigaste steget och gjort våra externa digitala tjänster tillgängliga över IPv6, och därmed gjort dem nåbara för alla, säger Robert Strandberg. Hittills har vi bedömt att införa IPv6 i alla interna system inte ger tillräckligt tydligt mervärde, då IPv4 fyller nuvarande verksamhetsbehov.

Ställ krav vid upphandling

Bolagsverket vittnar precis som många andra att verksamhetsnyttan med IPv6 inte alltid är tillräckligt tydlig. Så länge kunder och medborgare använder IPv4 är det tillräckligt att den externa webbplatsen och andra digitala tjänster kan nås via IPv4. Dock kan problem uppstå, speciellt när surfning sker från användare i utlandet vilka endast har IPv6, om ens webbplats bara fungerar för IPv4.

– Ska IPv6 införas fullt ut internt krävs att man ställer krav vid upphandling av produkter, tjänster och system, säger Robert Strandberg. Samtidigt behöver man förstå att det kommer att ta resurser från till exempel andra åtgärder för att digitalisera verksamheten.

Robert Strandbergs viktigaste råd till andra som ännu inte har infört IPv6 är att se på IPv6 på samma sätt som övriga faktorer som är relevanta i livscykelhanteringen av en organisations IT-infrastruktur. IPv6 är en pusselbit för att framtidssäkra nät och tjänster och vara digitalt tillgänglig för alla.

Korta fakta om Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag, tillhandahåller företagsinformation och tar emot årsredovisningar. Bolagsverket erbjuder även köp och sök av företagsfakta från myndighetens register. Myndigheten har drygt en miljon företag och föreningar registrerade i sina register. Antalet registerärenden ökar för varje år. Myndigheten, som är avgiftsfinansierad, har en omsättning på 600 miljoner kronor (2019), antalet anställda är 519 och all verksamhet finns i Sundsvall.

Bolagsverkets externa webbplats, www.bolagsverket.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Detsamma gäller för myndighetens cirka tio e-tjänster. IPv6-trafiken är fortfarande liten. Under ett dygn är det endast cirka två procent av e-tjänstanvändarna som surfar med IPv6.

Förklaringar av begrepp

*) E-delegationen hade mellan 2009 och 2015 regeringens uppdrag att driva på arbetet med att digitalisera offentlig sektor.

**) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.