Referensgrupp

PTS är ordförande för referensgruppen gällande Internet Governance (RGIG).

Öppet forum

RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning (Internet Governance). Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

RGIG-möten arrangeras tre gånger per år med PTS som ordförande. Exempel på deltagare är representanter för Internet Community (till exempel Internetoperatörer, aktörer inom domännamnssystemet), Infrastrukturdepartementet, forskningsvärlden och myndigheter.

E-postlista

Kopplat till RGIG finns en e-postlista som används för information och diskussion mellan och inför de fysiska mötena.

Är du intresserad av att delta i referensgruppens arbete och vara med på e-postlistan? Kontakta Gudrun Thelander på gudrun.thelander@pts.se.

Dokument

Här finns minnesanteckningar och andra dokument från gruppens möten. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i nya fönster.

2020

RGIG-möte 2020-02-21

2019

RGIG-möte 2019-10-23

RGIG-möte 2019-06-12

RGIG-möte 2019-02-15

2018

RGIG-möte 2018-10-09

RGIG-möte 2018-06-15

RGIG-möte 2018-03-06

2017

RGIG-möte 2017-10-17

RGIG-möte 2017-06-16

RGIG-möte 2017-03-07

2016

RGIG-möte 2016-10-21

RGIG-möte 2016-06-14

RGIG-möte 2016-02-22

2015

RGIG-möte 2015-09-30

RGIG-möte 2015-05-27