Statistik till undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017)

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017) kompletterar den officiella statistiken om vad svenskarna gör på internet och hur de tycker att smarta telefoner, datorer och surfplattor fungerar. Här hittar du statistik från undersökningen, som nedladdningsbara bilagor i pdf-format eller via länk till statistikwebbplatsen.

PTS har finansierat undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017” med syftet att säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoderna anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen har genererat en stor mängd data och svar, vilket bland annat har resulterat i tre rapporter, 53 statistikbilagor och en statistiskwebbplats.

De tre rapporterna är:

De 53 statistikbilagorna är en detaljerad statistiksammanställning som visar svaren på undersökningens frågor, uppdelat olika grupper. Varje bilaga visar statistik över svar från alla tre rapporternas områden.
Samtlig statistik finns även på statistikwebbplatsen som beskrivs nedan.