Innovationstävlingens expertråd

Sju experter granskade bidragen i PTS innovationstävling "Betaltjänster för alla" och spelade en viktig roll i bedömningen av vilka bidrag som fick finansiering.

Innovationstävlingen syftar till att driva på utvecklingen och få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga. 

– Vi är glada över att ha fått ihop ett mycket kvalificerat expertråd till årets innovationstävling. Med deras stöd får PTS värdefull hjälp med att vaska fram de bidrag som kommer att få finansiering på upp tre miljoner kronor för att utveckla enklare och tryggare digitala betaltjänster, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

Expertrådet för PTS innovationstävling 

 

Eva-Karin Anderman

Eva-Karin Anderman

– Jag ställer upp i expertrådet för att bidra med det jag kan i arbetet att det utvecklas digitala tjänster som alla kan använda. I spåren av det senaste året har behoven av att kunna använda digitala tjänster på samma villkor blivit oerhört tydligt. 

Eva-Karin är expert på designdriven innovation, tjänstedesign och användbarhet. Seniorkonsult på Ramboll Management Consulting. I expertrådet sedan 2020.

 

Ulrika Gani

Ulrika Gani

– Jag hoppas att tävlingen kommer att resultera i många bra inkluderande lösningar där man ser olika typer av behov som en naturlig del. Den formen av lösningar är mer hållbara över tid då de ofta gynnar alla. Det som är nödvändigt för vissa underlättar för många och är bekvämt för alla. 

Ulrika har stort kunnande inom digital tillgänglighet. Utredare vid Myndigheten för delaktighet. I expertrådet sedan 2014.

 

Louise Grabo

Louise Grabo

– Betalningar är något universellt som alla människor måste kunna göra och som ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt. I samband med att kontanthanteringen gått ner radikalt i Sverige de senaste åren har kort och Swish blivit de dominerande betalsätten. Men det finns ett behov av en större variation. Alla människor är olika och har olika behov vid olika tillfällen, därför är PTS innovationstävling så viktig.

Louise är specialist inom fintech och engagerad i jämställdhetsfrågor. Generalsekreterare i branschorganisationen Swedish Fintech Association. Ny i expertrådet.

 

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer 

– Med första generationens mobiltelefoni, BankID och Swish på meritlistan kanske vi nu kan se födelsen av ännu en tjänst i världsklass. 

Sven har stort kunnande inom allt från finans till affärsutveckling. Grundare och ordförande för bland annat investmentbolaget Creades och Avanza Bank. Tidigare ordförande i Tele2 samt grundare av stiftelsen Allbright. Ny i expertrådet.

 

Claire Ingram Bogusz

Claire Ingram Bogusz

– Det antas ofta att digitala tjänster och infrastruktur är demokratiska och tillgängliga för alla. Men nu när digitala tjänster har trängt undan fysiska alternativ – särskilt under pandemin – ser vi att ett etiskt och marknadsmässigt gap har lämnats öppet.

Claire är forskare och expert inom fintech, digital innovation och entreprenörskap. Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media på Uppsala Universitet samt forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Ny i expertrådet.

 

Maria Johansson

Maria Johansson

– Jag hoppas kunna bidra i arbetet med att välja ut de bästa förslagen och vet av egen erfarenhet hur viktigt området är. Att så långt det är möjligt själv kunna hantera sina betalningar är, tillsammans med mycket annat, också en fråga om jämlikhet, självständighet och säkerhet.

Maria har långt engagemang inom funktionshinder- tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Projektledare och jämlikhetskonsult på jämlikhetsstiftelsen Make Equal och ordförande för FQ (Forum - Kvinnor och Funktionshinder). Ny i expertrådet.

 

Eva-Karin Anderman

Stefan Lindeberg

Stefan har mer än tjugo års erfarenhet av nordiska startup-bolag. Idag affärsängel och rådgivare till institutionella investerare, som Right Bridge Venture. Tidigare på riskkapitalbolaget Creandum (där han är medgrundare) och innan dess på IT-företag som Microsoft, IBM och Cisco. Har varit med i expertrådet sedan 2010.

Tävlingen är stängd

Sista dagen för att delta i innovationstävlingen "Betaltjänster för alla" var kl. 16.00 den 25 februari 2021. Vinnarna får finansiering på upp till tre miljoner kronor var samt deltagande i kurser.

Vinnarna i PTS innovationstävling "Betaltjänster för alla". 

Tävlingsinformation finns på challengesgov.se/pts-innovation.