HiQ: Betalningar för alla

Här presenteras HiQ:s projekt, en av fyra vinnare i PTS sjuttonde innovationstävling Betaltjänster för alla.

IT-konsultföretaget HiQ vill med sitt projekt skapa en ”betalningsbrevlåda för alla”. Projektet utvecklar en interaktionsanpassad digital brevlåda för betalningar i form av en app.

Betalningar av fakturor och alla betalningar i butiker som användaren gör – fysiskt eller digitalt – tänker sig HiQ ska skickas till en personlig brevlåda. Betalningen godkänns genom en enkel förvald interaktion, utan behov att fylla i OCR-nummer eller komma ihåg PIN-koden i kassan.

Med ett generellt sätt att utföra alla betalningar är tanken att användaren slipper lära sig olika gränssnitt och flöden för olika betalningssituationer.

Användare ska kunna interagera med den digitala brevlådan på olika sätt, exempelvis genom tal och gester. Det innebär att fler kan betala på det sätt som passar dem, eller på det sätt som passar situationen bäst. Bolagets ambition är att genom en generell och förenklad betalningstjänst, hjälpa även de som idag har problem att betala digitalt att kunna göra det på egen hand.

Bild från HiQ med texten Digital Betalbrevlåda Tjänsten för alla

Behovsbeskrivning

En femtedel av alla pensionärer och personer med funktionsvariationer behöver hjälp att betala räkningar via internetbanken, enligt rapporten Digitalt utanförskap 2021 Q1 från Internetstiftelsen. I många fall skickas räkningar per post till anhöriga som betalar dem genom fullmakter att använda pensionärers bankkonto.

Cirka en av tre pensionärer och en av fem personer med funktionsvariationer uppger att de behöver hjälp att e-handla. Utan förenklade betalningssätt bedömer HiQ att vissa av dem kommer att förbli totalt exkluderade från digital handel.

Problem uppstår även i fysiska affärer där det finns en uppsjö av olika betalningsterminaler, som kan vara extra svåra att hantera för någon som exempelvis är synskadad, utan att be om hjälp.

Målgrupper

  • Personer med funktionsvariationer (nedsatt syn, hörsel och kognitionsförmåga) som vill välja interaktionsmönster för sina betalningar, som röststyrning, touch, eller gester.
  • Pensionärer och personer som är ovana att använda digitala verktyg, eller tycker att teknik är krångligt.
  • "Gemene man" som, utifrån sina egna förutsättningar och det "ekosystem" av betalsätt som man valt att använda, kan förenkla och effektivisera betalningar av fakturor med mera.
  • Handlare – fysiska och e-handlare – som vill rikta sig till målgrupper som i dagens läge har svårt att handla i deras butiker. Förutom att detta möjliggör högre lönsamhet bidrar det även till en tillgänglighetsaspekt som är bra för varumärket.

Effektmål

  • Personer med funktionsvariationer – Fyra procent av personer med funktionsvariation som idag inte genomför betalningar på egen hand ska inom fyra år använda den digitala betalbrevlådan regelbundet.
  • Pensionärer – Fyra procent av pensionärer som idag inte genomför betalningar på egenhand ska inom fyra år använda den digitala betalbrevlådan regelbundet.
  • "Gemene man" – Tre procent av alla personer i Sverige ska inom fyra år använda den digitala betalbrevlådan regelbundet för att genomföra betalningar.

Innovation

Tjänsten gör det möjligt för användare att få alla betalningar samlade på ett och samma ställe i en personligt betalbrevlåda som är skräddarsydd för de interaktionsmönster som passar den individuella användaren och situationen.

Tjänsten använder sig av hjälpmedel och tekniker som uppläsning, koder, biometri, taligenkänning samt olika språk, så att lösningen kan skräddarsys för användarens behov, förenklat och situationsanpassat.

Finansiering

Budgeterad kostnad är 3 214 344 kronor, varav 2 361 824 kronor är PTS-finansierat och 852 520 kronor är egenfinansierat.

Om HiQ

HiQ är ett tech-konsultbolag som grundades 1995 och har över 1 600 specialister i fem länder. HiQ vill bidra till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. Företaget ägs sedan 2020 av Triton.

Mer information

Projektperiod: 2021-09-01—2023-11-30.

Projektägare: HiQ International AB.

Webbsida: hiq.se

Kontaktuppgifter: Spiros Pappas, tfn: 0734-48 15 11, e-post: spiros.pappas@hiq.se.

Läs mer om PTS innovationstävling Betaltjänster för alla.