HiQ: Betalningar för alla

Här presenteras HiQ:s projekt, en av fyra vinnare i PTS sjuttonde innovationstävling Betaltjänster för alla.

IT-konsultföretaget HiQ vill med sitt projekt skapa en ”betalningsbrevlåda för alla”. Projektet utvecklar en interaktionsanpassad digital brevlåda för betalningar i form av en app.

Projektet genomförs inte och HiQ avstår finansiering

HiQ har meddelat PTS att de på grund av ändrade förutsättningar valt att inte realisera sin idé. Företaget menar att deras idé att skapa en betalningsbrevlåda så att alla betalningar oavsett kanal ska kunna göras på ett ställe och på lika villkor, är en lösning som bidrar till att minska digitalt utanförskap. De anser vidare att de har bevisat att teknik är en lösning på många av de hinder som finns – vilket ligger i linje med företagets vision om att förenkla världen med hjälp av teknik.

När det kommer till själva genomförandet av projektet har HiQ kommit till slutsatsen att de inte kommer att kunna realisera projektet, och avstår således den finansiering som de erbjudits av PTS.

Bild från HiQ med texten Digital Betalbrevlåda Tjänsten för alla

Behovsbeskrivning

En femtedel av alla pensionärer och personer med funktionsvariationer behöver hjälp att betala räkningar via internetbanken, enligt rapporten Digitalt utanförskap 2021 Q1 från Internetstiftelsen. I många fall skickas räkningar per post till anhöriga som betalar dem genom fullmakter att använda pensionärers bankkonto.

Cirka en av tre pensionärer och en av fem personer med funktionsvariationer uppger att de behöver hjälp att e-handla. Utan förenklade betalningssätt bedömer HiQ att vissa av dem kommer att förbli totalt exkluderade från digital handel.

Problem uppstår även i fysiska affärer där det finns en uppsjö av olika betalningsterminaler, som kan vara extra svåra att hantera för någon som exempelvis är synskadad, utan att be om hjälp.

Projektidé

Betalningar av fakturor och alla betalningar i butiker som användaren gör – fysiskt eller digitalt – tänker sig HiQ ska skickas till en personlig brevlåda. Betalningen godkänns genom en enkel förvald interaktion, utan behov att fylla i OCR-nummer eller komma ihåg PIN-koden i kassan.

Med ett generellt sätt att utföra alla betalningar är tanken att användaren slipper lära sig olika gränssnitt och flöden för olika betalningssituationer.

Användare ska kunna interagera med den digitala brevlådan på olika sätt, exempelvis genom tal och gester. Det innebär att fler kan betala på det sätt som passar dem, eller på det sätt som passar situationen bäst. Bolagets ambition är att genom en generell och förenklad betalningstjänst, hjälpa även de som idag har problem att betala digitalt att kunna göra det på egen hand.

Om HiQ

HiQ är ett tech-konsultbolag som grundades 1995 och har över 1 600 specialister i fem länder. HiQ vill bidra till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. Företaget ägs sedan 2020 av Triton.

Mer information

Kontaktuppgifter: Spiros Pappas, tfn: 0734-48 15 11, e-post: spiros.pappas@hiq.se.

Läs mer om PTS innovationstävling Betaltjänster för alla.