Finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Inom PTS särskilda uppdrag att verka för digital delaktighet har myndigheten möjlighet att dela ut upp till 10 miljoner kronor per år till utbildningsprojekt för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre eller nyanlända med låg utbildning.

Följande sju projekt har fått finansiering på totalt 13,7 miljoner kronor. Projekten har olika tidsperioder, från sex månader upp till två år. På grund av den rådande coronapandemin har vissa projekt fått förlängd tidsplan för att kunna genomföra sina projekt.

AcadeMedia Eductus AB
Digital kompetens för alla. Projektet beräknas avslutas i december 2020.

Länsstyrelsen i Stockholm
Mer digital i Stockholms skärgård. Projektet beräknas avslutas i december 2021.

Medborgarskolan Stockholmsregionen
Från utsatt till insatt - Ökad digital kompetens för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar. Projektet beräknas avslutas i augusti 2021.

Omsorgsförvaltningen, Uppsala Kommun
Funk-IT Lyftet – Att öka delaktighet i samhället för funktionsnedsatta i Uppsala kommun genom kurser som ökar personernas digitala kompetens. Projektet beräknas avslutas i december 2020.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Diplomerat Digital - från it-osäker till säker på it. Projektet beräknas avslutas i januari 2021.

SeniorNet Sweden
IT-handledarutbildning för seniorer. Projektet avslutades i juni 2020.

Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun
Digital vardag. Projektet avslutades i februari 2020.

Ingen ny finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens planeras för 2020

Coronapandemin har fått följdverkningar på PTS uppdrag vilket lett till nödvändiga omprioriteringar. PTS har därför inte möjlighet att genomföra någon ny utlysning under 2020. 

 

Symbol för satsningen Finansiering av utbildningsprojet för ökad kompetens