Utlysning av bredbandsstöd

Under 2020 planerar PTS att utlysa sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Stödet kommer att fördelas lika mellan regionerna.

Utlysningen startar preliminärt den 8 juni 2020 och stänger den 6 september 2020.

PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som medger 1 Gbit/s till byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där det saknas befintliga eller planerade nät av NGA-kvalitet.

Vem kan söka stöd?

Stödet är riktat till de aktörer som bygger infrastruktur för utbyggnad av bredband som möjliggör hastigheter på minst 1 Gbit/s. De gäller såväl privata som offentliga aktörer, däremot kan inte privatpersoner eller enskilda näringsidkare söka stöd.

Aktörer kan under 2020 söka stöd för utbyggnadsprojekt i de fyra utvalda regionerna: Blekinge, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland.